מה סכום האגרה בהגשת תביעה לבית הדין לעבודה?

אגרה בבית הדין לעבודה

סכום אגרה בהגשת תביעה לבית הדין לעבודה (תשלום אגרה – סיווג רכיבים):

עובד התובע את מעסיקו בבית הדין לעבודה מוכרח, כתנאי להגשת התביעה, לשלם אגרה למערכת בתי המשפט. סכום האגרה נגזר מרכיבי התביעה הנתבעים ומסכום התביעה הכולל.

ראו טבלה המסווגת את הרכיבים הכרוכים בתשלום אגרה, לעומת הרכיבים שפטורים מתשלום אגרה:

רכיבים הכרוכים בתשלום אגרה

רכיבים הפטורים מתשלום אגרה

אבטלה

ביגוד

אי עריכת שימוע

בונוסים

אופציות

הבראה

ביטוח לאומי וביטוחים פרטיים

הודעה מוקדמת

דמי לידה או אובדן דמי לידה

חגים

דמי הסתגלות

חופשה

הפסדי שכר

ימי מנוחה וימי חג

הפסד שכר עבודה התקופה בת 60 ימים מתום חופשת הלידה

נסיעות

הפרת חובה חקוקה

פרמיה

הודעה לעובד על תנאי העסקה

פיצוי בגין חוק הגנת השכר

הפרשי פנסיה

פיצוי על תלושי שכר פיקטיביים

הטרדה מינית מכוח החוק

פיצוי הלנת פיצויי פיטורים

השעיה

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

מענק שנתי

שכר עבודה

פיצויי פיטורים

שעות נוספות

פיצויי פיטורים שלא כדין

תוספת ותק

פיצוי בגין היעדר שימוע

תוספת יוקר

פיצוי בגין אובדן השתכרות

תוספת משפחה

פיצוי בגין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

דמי כלכלה

פיצוי בגין לשון הרע או הוצאת דיבה

 

פיצוי בגין חוק עבודת נשים

 

פיצוי בגין נזק ממוני/לא ממוני

 

פיצוי לאל הוכחת נזק

 

פיצוי בגין פיטורים בחופשת מחלה

 

עוגמת נפש

 

תגמולים

 

קרן השתלמות

 

שכר עבודה עתידי

 

 

סיווג התיק לצורך קביעת אחוז האגרה

 

ד"מ – דיון מהיר

ס"ע – סמכות רשם

סע"ש

סכום התביעה

עד 31,300 (נכון לשנת 2020)

עד 50,000 ₪

50,000 ₪ ומעלה

תשלום אגרה

0.5% מסה"כ הרכיבים הכרוכים באגרה

1% מסכום הרכיבים הכרוכים באגרה

1% מסכום הרכיבים הכרוכים באגרה

מינימום אגרה

70 ₪

141 ₪

141 ₪

 

כתבות קשורות