איך להקים חברת כוח אדם לעובדים זרים בענף הבניין?

עורך דין לדיני עבודה בחיפה

 יבוא עובדים זרים בענף הבנייה לישראל – איך מקבלים רישיון לייבא עובדים זרים בענף הבניין? 

בעבר הועסקו עובדי הבניין הזרים בידי אלפי קבלני בניין בכל רחבי הארץ. המצב הנ”ל, יצר לרשויות קושי בפיקוח על תנאי ההעסקה של העובדים הזרים.

נוכח הקושי כאמור, עיגנה המדינה בשנת 2005 את “שיטת התאגידים בענף הבנייה”, לפיה רק תאגידים שזכו לרישיונות והיתרים מיוחדים, יוכלו לשמש כקבלני כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין. בהתאם, קבלני בנייה אליהם מסופקים העובדים הזרים על ידי התאגיד אינם יכולים להיחשב מעסיקם של העובד הזר.

ואכן, עם כניסתה של שיטת התאגידים בענף הבניין לתוקף, השתפרו תנאי עבודתם וגובה שכרם של העובדים הזרים המועסקים בענף זה.

בשיטה שקדמה לשנת 2005 (טרום תקופת התאגידים) ניתנו היתרי העסקה לקבלנים כאשר הבקשות להקצאת עובדים היו מוגשות עד לסוף השנה והתשובות היו ניתנות במהלך השנה ולא אחת ניתנו רטרואקטיבית לקראת סוף השנה העוקבת.

לסיכום, כיום רק תאגיד מורשה בענף הבניין הפועל בהתאם להיתרי רשות האוכלוסין וההגירה, רשאי להעסיק עובדים זרים בענף הבניין.

נכון לשנת 2023 יש בישראל 49 תאגידי בניין מורשים (קבלני כוח אדם), בעלי היתר להעסיק עובדים זרים בענף הבניין.

מי המעסיק של העובד הזר בענף הבניין?

במצב הדברים הנ”ל ובהתאם לדין, שיטת ההעסקה של עובדים זרים בענף הבניין תהיה רק באמצעות תאגיד מורשה שקיבל היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסיק עובדים זרים בענף הבניין ואשר העובד הספציפי רשום ברישומי האוכלוסין וההגירה כעובד המועסק אצל אותו תאגיד.

הקמת תאגיד כוח אדם לעובדים זרים בענף הבנייה

המדינה עיגנה את התנאים לפתיחת חברת כוח אדם לעובדים זרים בענף הבניין. כיום כדי לקבל רישיון לתאגיד מורשה בענף הבניין (תאגיד כוח אדם) על החברה לעמוד ברשימה ארוכה של נהלים של המדינה, הקובעים את התנאים בהם ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניין.

להלן, חלק מהתנאים בהם תידרש חברת כוח האדם בענף הבנייה לעמוד בכדי לקבל את הרישיון: תאגיד שהוקם 45 יום קודם להגשת הבקשה, למנכ”ל ניסיון לניהול 350 עובדים ומעלה, בעל המניות והמנכ”ל לא הוכרזו כפושטי רגל, להוכיח הון נזיל של מיליון ש”ח ומעלה וערבות מינימלית של כ-3 מיליון ש”ח.

חברת כוח אדם עובדים זרים – תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בענף הבנין על ידי קבלני כוח אדם

העסקת עובדים זרים בבניין אפשרית כאמור, רק באמצעות חברת כוח אדם לעובדים זרים שקיבלה רישיון מהמדינה. רק עם קבלת הרישיון המיוחל, תהיה חברה “תאגיד מורשה בענף הבנייה” (במילים אחרות – קבלן כוח אדם לעובדים זרים בענף הבניין), ובכך תהיה רשאית לייבא עובדים זרים מחו”ל לענף הבנייה.

מתי תוכל החברה להזמין עובדים זרים מחו”ל לעבודה בישראל בענף הבניין?
רק לאחר שהחברה תקבל את האישור ותעמיד את כל הערבויות הנדרשות, תספק המדינה לחברה את האישור להזמין פועלים זרים בענף הבנייה לישראל, וזאת בכפוף למכסה שניתנה לחברה (מכסה מינימלית של 350 עובדים זרים).

נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין – תאגיד עובדים זרים

על התנאים הרלוונטיים להעסקת עובדים זרים, ניתן לקרוא בנהלים שפורסמו ע”י היחידה לתאגידים ולשכות פרטיות ברשות האוכלוסין וההגירה.

מה הגובה הערובה שיש להעמיד בעת הגשת הבקשה?

נכון לשנת 2023, גובה הערבות החודשית פר כל העובד היא 8,837 ש”ח. באם מוגשת הבקשה עבור המכסה המינימאלית של 350 עובדים, גובה הערובה תהיה 3,092,950 ש”ח.

מחפשים עורך דין שילווה אתכם בתהליך ויגיש עבורכם בקשה לקבלת רישיון מתאים? 

רועי סבג, משרד עורכי דין לדיני עבודה ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג מעסיקים וחברות כוח אדם בענף הבניין. עורך דין רועי סבג מתמחה גם בכל הליך הרישום של החברה וקבלת היתרים לחברות המעוניינות לייבא עובדים זרים בענף הבניין לישראל.

משרדנו מייצג חברות כוח אדם וקבלנים רבים המעסיקים עובדים זרים בענף הבנייה בפריסה ארצית – במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין סבג רועי לדיני עבודה בחיפה

 

כתבות קשורות