בקשה לפסילת שופט בבית הדין לעבודה

בקשה לפסילת שופט בבית הדין לעבודה

בקשה לפסילת שופט בבית הדין לעבודה

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי הוכחת עילת פסלות מחייבת תשתית ראייתית משמעותית, משום שהיא מטילה צל כבד על השופט ועל מערכת המשפט ולפיכך על הטוען לפסלות להוכיח “חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט“.

עילת הפסלות נבחנת באמת מידה אובייקטיבית ואין די בתחושתם של בעלי הדין ובאי כוחם או בהשקפתם הסובייקטיבית בכדי לבסס טענה זו.

השופט היושב בדין רשאי לנהל את ההליך השיפוטי, על-פי הוראות החוק, כראות עיניו. על כן, החלטות דיוניות, כשלעצמן, אינן מבססות עילת פסלות, בין אם מדובר בהחלטה יחידה ובין אם מדובר במספר החלטות.

צד המבקש לפסול את השופט, מחויב להניח תשתית ראייתית המוכיחה, ולו לכאורה, קיומה של עילת פסלות.

בתיקים לא מעטים פסק בית הדין הארצי לעבודה כי החלטותיו הדיוניות של בית הדין קמא, גם אם אינן נושאות חן בעיני המערער, אינן מלמדות על חשש למשוא פנים.

בתיק 20477-12-22 עמד בית הדין הארצי על הכללים הדיונים להוכחת עילת פסילת שופט: “הוכחת עילת פסלות מחייבת תשתית ראייתית משמעותית, משום שהיא מטילה צל כבד על השופט ועל מערכת המשפט”.

 הצעת שופט לסיים את התיק בפשרה

הלכה פסוקה היא כי בקשה לפסילת שופט רק בשל הצעתו להשגת פשרה ודיון במסגרת הצעתו כאמור, לא תיעתר בשל טעם זה. שכן, ככלל הליכי פשרה אינם מבססים חשש ממשי למשוא פנים ונעילת הדעת של השופט, גם אם הובעה בהם עמדה מסוימת לגבי ההליך.

רועי סבג, עורך דין דיני עבודה בחיפה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה.  משרדנו מייצג את לקוחותיו בפריסה ארצית – במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

 

 

כתבות קשורות