בקשת רשות ערעור בבית הדין לעבודה

עורך דין דיני עבודה בקריות

 

שיקול דעתו של בית הדין לעבודה בהכרעות בבקשת רשות ערעור

צד אשר מעוניין לערער על החלטת שופט (לא פסק דין) בבית הדין האזורי לעבודה, רשאי להגיש לנשיא בית הדין הארצי בקשת רשות ערעור על ההחלטה  – וזאת בתוך 15 ימים ממועד ההחלטה.

אם נתן נשיא בית הדין הארצי לעבודה רשות לערעור, יוגש הערעור על ההחלטה בתוך 15 ימים מיום שניתנה הרשות (אם ניתנה בפני המערער), או בתוך 15 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה הנותנת את הרשות (אם ניתנה שלא בפניו).

אם כתב הערעור לא הוגש בתוך 15 ימים, יראו את בקשת הרשות לערער – ככתב הערעור בתיק.  

ראו בעניין זה את תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ”ב-1991, אשר קובעת כך:

(א)        בקשת רשות לערער על החלטה של בית דין אזורי תוגש תוך חמישה עשר ימים מיום שניתנה ההחלטה, אם ניתנה בפני המבקש, או מיום שהומצאה לו, אם ניתנה שלא בפניו.

 (ב)       ניתנה רשות לערער, יהיה המועד להגשת הערעור על החלטת בית הדין האזורי חמישה עשר ימים מיום שניתנה הרשות, אם ניתנה בפני המערער, או חמישה עשר ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה הנותנת את הרשות אם ניתנה שלא בפניו; לא הוגש כתב ערעור תוך חמישה עשר הימים יראו את בקשת הרשות לערער ככתב ערעור.

בקשות רשות ערעור על החלטות דיוניות

בית הדין הארצי לעבודה נוהג לדחות בקשות רשות ערעור על החלטות דיוניות. שכן, לגישת בית הדין הארצי, השופט שתן את ההחלטה הוא הגורם שאחראי על ניהול ההליך, הוא מנהל אותו מזה תקופה, מכיר אותו על בוריו ומודע היטב למשמעות הראיה והטענות הכרוכות בה ביחס למכלול הראיות והטענות.

משכך, ובעיקר כאשר התיק מצוי בשלב הסופי של ניהולו, נוטה בית הדין הארצי לעבודה שלא להתערב בהחלטת ביניים.

בקשת הערעור תיבחן במשקפי סעיף 26(א) לחוק בית הדין לעבודה

בסעיף 26(א) לחוק בית הדין נפסק, כי החלטה אחרת של בית דין אזורי ניתנת לערעור אם נתקבלה רשות לכך מנשיא בית הדין הארצי או סגנו או שופט של בית הדין הארצי שנתמנה לכך על-ידי הנשיא.

עוד נקבע בסעיף 26, כי רשות כאמור בסעיף קטן זה, לגבי החלטה אחרת, תינתן אם שוכנע בית הדין כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה.

בית הדין האזורי לעבודה פסק כי על המבקש רשות ערעור לשכנע כי מתקיימות הנסיבות המנויות בסעיף 26(א) לחוק המצדיקות מתן רשות ערעור מיידית, חלף הערעור על פסק הדין הסופי.

כאשר המבקש (רשות ערעור) לא יצליח להצביע בבקשת רשות הערעור על קיומן של נסיבות כאלה, תידחה בקשתו.

רועי סבג, עורך דין דיני עבודה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בדיני עבודה. עו”ד סבג מייצג את לקוחותיו בהליכים משפטיים בבית הדין לעבודה בחיפה ובכל רחבי הארץ. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

 

כתבות קשורות