האם מעסיק חייב לאשר בקשה של עובד לעבוד מהבית?

עבודה מהבית

האם מעסיק חייב לאשר בקשה של עובד לעבוד מהבית?

בית הנבחרים של הולנד אישר בשנת 2022 חקיקה המעגנת את “העבודה מהבית” כזכות חוקית במדינה. סוגית העבודה מהבית עלתה לכותרות בישראל בתקופת הקורונה וכחלק מכך, אנו נשאלים פעמים רבות האם עבודה מהבית היא זכות מוקנית של העובד.  

ראו בעניין זה את הכרעתו של בית הדין האזורי לעבודה המסבירה את הסוגיה:

“ההחלטה האם לאשר לעובד, בהמשך לבקשתו, עבודה מהבית, אם לאו, היא חלק מהפררוגטיבה הניהולית של המעסיק, הנמצאת בגרעין הקשה של שיקול דעתו ואינה מהווה זכות ו/או חלק מתנאי עבודתו של העובד. שכן על העובד להקדיש את כל זמנו ומרצו במהלך כל שעות העבודה לטובת קידום עניינו של המעסיק אשר על דרך כלל נעשית בחצרי המעסיק ובמשרדו. אם המעסיק אינו רואה בעבודה מהבית ככזו אשר מצמיחה לו תועלות, ולעתים אף חסרונות מסוימים, לא ניתן לחייבו לאשר לעובד לעבוד מביתו שכן צרכי המעסיק קודמים.

בהקשר זה נדגיש, כי לדעתנו, לא דומה עובד אשר עבודתו כרוכה במתן שירות פרונטאלי לבין עובד בעל נגישות לתשתית טכנולוגית. כך גם לא דומה עובד אשר מיהות עיסוקו יכול להיעשות מביתו לבין עובד שעיסוקו אינו מאפשר זאת. כך גם לא דומה עובד שנדרש לעבודת צוות לבין עובד שעבודתו פרטנית ואינה דורשת סינרגיה בין העובדים הנמצאים במשרד, אף לא דומה עובד חדש הנמצא בתקופת ניסיון או בחודשים הראשונים להעסקתו לבין עובד אשר נמצא כבר חודשים ארוכים במערכת ואשר מנהלו תהה על קנקנו והוא סומך על שיקול דעתו.

לא למותר לציין, כי בעניין ארגון המורים נקבע כי “מגפת הקורונה טרפה את הקלפים” וחייבה את הגורמים השונים במשק לרבות המדינה וארגוני העובדים לפתרונות יצירתיים “תוך כדי תנועה” (סע’ 17 לפסק הדין). ואולם מתעוררת השאלה, האם במקום עבודה לא מאורגן, בין במצב דברים רגיל ובין בעתות משבר, המעסיק יכול לכפות על עובד לעבוד מהבית, שכן מתעוררות, בין היתר, השאלות הבאות: האם דרישה לעבוד מהבית אינה מהווה שינוי חד צדדי בחוזה העבודה של העובד המחייבת את הסכמתו, מהם התנאים אשר מחויב המעסיק לתת לעובדו על מנת שיעבוד מביתו וכיצד יש להתייחס לחלק מהתשלומים שקיבל התובע אגב עבודתו השגרתית במשרד, כדוגמת הוצאות נסיעה, תלושי אוכל וכיוצ”ב. שאלות אלה תוותרנה לעת מצוא.

יובן מאליו, כי בעתות משבר כדוגמת נגיף הקורונה ו/או אגב לחימה בצפון או בדרום, על הצדדים ליחסי עבודה לנהוג בתום לב ובהגינות, תוך התחשבות במצב החירום הבלתי צפוי. כך על מעסיק לשקול באופן ענייני את בקשתו של עובד, כפרט, המובאת לפתחו לעבודה מהבית, בפריזמה של האינטרסים והשיקולים של המעסיק הנדרשים לעניין (בשינוים המחויבים ראו עניין ארגון המורים אשר עניינו ביחסי עבודה קיבוציים). ולענייננו”.

אסמכתא: סעש (ת”א) 51290-09-20‏ ‏ מור יצחק – צינורות המזרח התיכון – תעשיות 2001 בע”מ.

 רועי סבג, עורך דין דיני עבודה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בדיני עבודה. עו”ד סבג מייצג את לקוחותיו בהליכים משפטיים בבית הדין לעבודה בחיפה ובכל רחבי הארץ. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות.

זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

כתבות קשורות