היעדרות ממקום העבודה ביום הזיכרון עקב השתתפות באזכרה

בטור זה נדון בסוגיית היעדרות ממקום העבודה ביום הזיכרון עקב השתתפות באזכרה.

סעיף 4א. לחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ”ג – 1963 קובע בעניין היעדרות ממקום העבודה, כי קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון, ולענין זה יראו את העובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד. כלומר, קרוב המשפחה יקבל תשלום ביום היעדרותו כאילו עבד עבודה מלאה.

קרוב משפחה מוגדר בחוק כך: “הורים, הורים הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות”.

ביום 16.2.2010 פורסם תיקון 27 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אשר קובע כי גם קרוב של חלל פעולות איבה רשאי יהיה להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל את שכרו המלא, כאילו עבד עבודה מלאה.

כתבות קשורות