היתר זמני להעסקת עובדים עד 14 שעות ביממה – משבר הקורונה

הגדלת שעות עבודה במשק - עורך דין רועי סבג

לצורך התמודדות המשק הישראלי עם נגיף הקורונה והשפעותיו, נכנס לתוקפו ביום 17.3.2020 היתר זמני להעסקת עובדים עד 14 שעות ביממה – במשבר הקורונה.  על פי ההיתר, מעסיק רשאי להעסיק עובד עד 67 שעות בשבוע כולל שעות נוספות, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש לא תעלה על 90 שעות נוספות.

בהיתר צוין כי ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות עבודה ביום (במקום 12 שעות), אך לא יותר מ-8 פעמים בחודש.

בהיתר צוין כי העסקת עובדים מכוחו, תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה ובצורכיהם, וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה (2019 Coronavirus Nove).

סעיף 4 להיתר קובע כי תוקפו של ההיתר הינו לחודשיים מיום פרסומו או לתקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020, לפי המוקדם מבניהם.

נכון לכתיבת שורות אלו, תוקף ההיתר הינו עד ליום 2.5.2020.

כתבות קשורות