הכללת דמי הבראה בשכר החודשי – האם זה מותר?

הכללת דמי הבראה בשכר החודשי – האם זה מותר

הכללת דמי הבראה בשכר החודשי – האם זה מותר?

הכלל בדבר איסור תשלום שכר כולל קבוע בהוראות סע’ 5 לחוק הגנת השכר, תשי”ח – 1958.

סעיף 5 לחוק הגנת השכר אוסר על תשלום הטמעת רכיבים במסגרת שכר כולל, לרבות תשלומים מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה (גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה שבועית) או תשלומים מכוח חוק חופשה שנתית (דמי חופשה, תמורת חופשה ופדיון ימי חופשה). מעבר לרכיבים אלה אין מניעה שרכיבים אחרים שחלה חובה לשלם על פי דין (דוגמת נסיעות ודמי הבראה) יהוו חלק מהשכר הכולל, וזאת בכפוף לקיומה של הסכמה ברורה ומפורשת פרשת קולור תעשיות, 1991).

דמי הבראה

בכל האמור בתשלום דמי הבראה, ניתן לכלול אותם כאמור בשכר הכולל, וזאת בכפוף להסכמה מפורשת וחד משמעית של העובד (ע”ע 228/08).

בתי הדין לעבדו קבעו כי סעיפים כלליים ה מבטאים הסכמה כללית וגורפת לא פירוט של סוג הזכויות וללא איזכור של הזכות לדמי הבראה – אינם כבילים. מאחר ואין ללמוד מהוראה זו על הסכמה מפורשת וחד משמעית בנוגע להכללת דמי הבראה בשכר.

חופשה שנתית

בתי הדין לעבודה גם פסקו בעבר, כי יש לדחות את טענות של מעסיקים לפיהן תמורת החופשה נכללה בתמורה החוזית המוסכמת. שכן על-פי הוראות סע’ 5 לחוק הגנת השכר, תשי”ח – 1958, לא ניתן לכלול דמי חופשה שנתית או פדיון חופשה שנתית בשכר.

בהקשר של חופשה, בתי הדין גם קבעו כי החובה להראות שניתנה חופשה, ומה היה אורכה, מוטלת על המעסיק, כפועל יוצא מחובתו לנהל פנקס חופשה, לפי הוראות סעיף 26 לחוק חופשה שנתית, תשי”א – 1951 (להלן – חוק חופשה שנתית).

רועי סבג, עורך דין דיני עבודה בחיפה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בדיני עבודה ובהליכים משפטיים. עו”ד סבג מלווה גם מעסיקים ועובדים בהכנת הסכמי העסקה ובייעוץ המשלים. משרדנו מייצג את לקוחותיו בכל רחבי הארץ – במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

כתבות קשורות