הלנת פיצויי פיטורים – בית הדין לעבודה

הלנת פיצויי פיטורים

הלנת שכר ופיצויים

אם יש לכם שאלה משפטית בנוגע להלנת שכר או להלנת פיצויים פיטורים, מומלץ לפנות ל-עורך דין דיני עבודה בחיפה או בכל עיר אחרת, אשר מתמחה בדיני עבודה ויוכל לחוות את דעתו. האמור במאמר זה הינו לידיעה כללית ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. 

הלנת פיצויי פיטורים מלאים

סעיף 20(ב) לחוק הגנת השכר, תשי”ח-1958 קובע לעניין הלנת פיצוי פיטורים כך:

“יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם”.

כלומר, עובד זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים אם המעסיק לא שילם לו את הפיצויים בתוך 15 יום מהמועד שבו הפיצויים היו אמורים להיות משולמים.

הלנת השלמת פיצויי פיטורים

סעיף 20(ה) לחוק הגנת השכר קובע לעניין פיצויי פיטורים שנצברו בקופת גמל כך:

“מי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מכוח תשלומים ששילם לה מעסיק, לא יהיה זכאי לפיצוי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל, על פי זכותו האמורה, אם המעסיק הודיע לקופת הגמל בכתב, תוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם; הוראת סעיף קטן זה אינה באה לגרוע מהוראות סעיפים 14 ו-20 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963″.

כשהמעסיק הפקיד את כספי הפיצויים אל קרן הפנסיה, על המעסיק למסור לעובד מכתב שיופנה לקרן הפנסיה ובמסגרתו מודיע המעסיק כי הוא  מוותר על כספים הפיצויים לטובת העובד. על המעסיק מוטלת החובה למסור את המכתב האמור לעובד בתוך 15 ימים לכל המאוחר מהמועד לתשלום פיצויי פיטורים.

כלומר, העובד יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים אם המעסיק לא הודיע לקופת הגמל תוך 15 יום על הסכמתו לשחרור הכספים.

פיצוי על איחור במסירת טופס 161 מכתב שחרור לקופות (הלנת פיצויי פיטורין וטופס 161)

בהתאם לשיקול הדעת המוקנה לבית הדין, מחייב בית הדין לעבודה מעסיקים בפיצויי הלנת פיצוי פיטורים בגין האיחור במסירת מכתב השחרור וטופס 161 לעובד. עם זאת, במסגרת שיקול הדעת הרחב המוקנה לבית הדין, הפיצוי שנפסק הוא נמוך לרוב מקבוע בחוק.

כך לדוגמה, רק לאחרונה פסק בית הדין פיצוי בסך ₪ 1,000 ₪ על איחור (הלנה) של כ-3 חודשים במסירת מכתב שחרור לקופות וטופס 161.

 תכלית פיצויי הלנת השכר:

בתי הדין לעבודה פסקו בעבר כי תכליתם של פיצויי ההלנה הינם להטיל פיצוי עונשי כבד על מעסיק המלין במתכוון את שכרו של העובד. עם זאת, בית הדין סייג קביעו זו וקבע כי כאשר יתברר שלא היה בכוונתו של המעסיק להלין את שכר העובד, אז תהיה הצדקה להפחית או לבטל את הפיצויים.

במילים אחרות, בית הדין לעבודה קבע כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובתום לבם. כמו כן, בית הדין לעבודה קבע כי יש לקחת בחשבון את תוצאת פסיקת ההלנה שלעיתים הינה בלתי סבירה כלפי המעביד ואת יתר נסיבות העניין.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  –  יצוג בתביעות להלנת שכר

משרד עורכי דין רועי סבג מוביל בתביעות דיני עבודה ובייצוג בבית הדין לעבודה בחיפה ובכל הארץ..

אם אתם מחפשים ייעוץ משפטי בדיני עבודה, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו בטלפון  04-625-0000.

כתבות קשורות