הסכם עבודה לתקופה קצובה

עורך דין דיני עבודה בחיפה

מהו הסכם עבודה לתקופה קצובה?

הסכם עבודה לתקופה קצובה הוא חוזה עבודה אישי המגדיר באופן ברור את משכו, ואין בו הוראה אחרת המתירה לצד לסיימו בכל עת לפני תום התקופה, מבלי שהדבר יהווה הפרת חוזה.

הסכם עבודה אישי לתקופה קצובה שאין בו הוראה המתירה לאחד מהצדדים לסיימו בכל עת לפני תום תקופתו מבלי להפר את החוזה, הוא הסכם עבודה שיש לו תוצאות משפטיות לא רגילות, הן מבחינת הגבלת החופש המקובל להשתחרר מחוזה העבודה, והן מבחינת הנטל המוטל על הצדדים לו במקרה של הפרת החוזה.

על כן, אנו ממליצים מלקוחותינו להקפיד על כך שהסכם עבודה אישי לתקופה קצובה יהיה חד משמעי, וישקף בצורה ברורה את ההסכמה המודעת של הצדדים לחוזה בדבר החובות שהם נוטלים על עצמם. כל ספק בעניין זה יטה את הכף לכיוון היותו של הסכם העבודה חוזה לתקופה בלתי קצובה.

ראוי ורצוי שתוצאות ביטול החוזה במהלך התקופה שנקצבה תוסדרנה בחוזה גופו, ואולם, אין בשתיקה בעניין זה, כשלעצמה, כדי להקים ספק. הספק צריך להיות מעוגן בלשון החוזה או בנסיבות הענין האחרות.

כאשר נקבע שמדובר בהסכם העסקה לתקופה קצובה, הרי שביטולו לפני סיום התקופה שנקצבה מקימה זכאות לפיצויי קיום.

בהתאם לסעיפים 10 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), עולה כי משנקבע כי הופר הסכם עבודה לתקופה קצובה, הפיצוי בגין הפרה זו מבוסס ככלל על ההפסד שנגרם לצד המקיים על ידי הצד המפר, לרבות שכר ונלווים בניכוי הסכום שהשתכר העובד באותה תקופה או שיכול היה להשתכר בשקידה סבירה. במילים אחרות, נקודת המוצא לפיצוי, בכפוף לחובת הקטנת הנזק, היא מכפלת השכר החודשי במספר חודשי ההעסקה שבין הפיטורים לבין סיום התקופה שנקצבה בחוזה. 

על מי נטל ההוכחה בהסכם לתקופה קצובה?

נטל ההוכחה כי הסכם העבודה הוא לתקופה קצובה מוטל על הטוען לכך, ובהעדר תניה בכתב או בעל-פה, המגדירה באופן חד-משמעי את היות החוזה לתקופה קצובה – הוא ייחשב להסכם לתקופה שאינה קצובה.

ע”ע (ארצי) 3393-02-17 יונתן גב – ג.מ. מעיין אלפיים (07) בע”מ (פורסם בנבו, 24.06.2018)

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  –  תביעות למיקור חוץ

עורך הדין רועי סבג ייצג את המעסיקים הגדולים והמובילים ביותר במשק בתיקי דיני עבודה מורכבים וקשים. הניסיון המשפטי שצבר מעניק למשרד עורכי דין רועי סבג יתרון משמעותי בייצוג עובדים, שכן עורך הדין רועי סבג מכיר לעומק את המערכות, החשיבה ודרכי הפעולה בתביעות דיני עבודה מצד מעסיקים והוא ידע למנף ידע וניסיון זה לטובת העובדים שנפגעו.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג מוביל בתביעות דיני עבודה ובייצוג עובדים שנפגעו זכויותיהם. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג במקצועיות ויעילות לפיצוי המרבי המגיע להם.

אם נפגעו זכויותך במקום העבודה, צרו קשר עוד היום לפגישת ייעוץ אישית, שבמסגרתה נכירך באופן אישי ונלמד את המקרה, כך שנוכל להכין מסגרת לתביעה כנגד המעסיק.

אם אתם מעסיקים עובדים וזקוקים ייעוץ משפטי, אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

אם אתם עובדים שזקוקים לעורך דין דיני עבודה לרבות:  עורך דין דיני עבודה בחיפה, עורך דין עבודה בקריות, עורך דין דיני עבודה בנהריה, משרד עורכי דין בחיפה, עורך דין דיני עבודה בצפון, אנא צרו קשר בטלפון 04-625-0000.

 

כתבות קשורות