התפטרות בדין מפוטר בשל פגיעה בתנאים

התפטרות בדין מפוטר בשל פגיעה בתנאים

ככלל, עובד שמעוניין להתפטר עקב הרעה בתנאים או פגיעה בתנאיו, נדרש להתריע על כך בפני מעסיקו בטרם התפטרותו.

עם זאת, בית הדין לעבודה קבע כי כאשר התפטרותו של העובד נבעה בשל אי תשלום שכר וזכויות קוגנטיות, ושעה שעולה מחומר הראיות כי אין חולק כי העובד פנה מספר רב של פעמים ואף על פי עדות הנתבע מידי חודש בחודשו לקבל את שכר עבודתו, לא היה על העובד לשלוח מכתב התראה לפני להתפטרותו.

גם הפסיקה כבר התייחסה לכך וקבעה כך:

 “מקום בו לא שולמו לעובד זכויותיו מכוח החוק, הסכמים קיבוציים  או צווי הרחבה, העובד אינו חייב להמשיך להשלים אם התנהלות זו של המעביד, ועומדת לו זכותו להתפטר בדין מפוטר, גם אם לא חלו שינוי או הרעה בסמוך למועד התפטרותו מהעבודה, וכן גם אם במהלך תקופת העבודה לא העלה טענה בנוגע לכך.

לעניין זה יש לראות באי כיבוד זכויותיו של העובד כ “נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו עובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו”.

(ר’ ע”ע 267006-05-11 חיים שבתאי נ’ טככנובר בע”מ (לא פורסם) [פורסם בנבו] ).

נוכח האמור, משיוכח בפני בית הדין לעבודה כי המעסיק חייב לתובע שכר עבודה והפרשות פנסיוניות וזכויות קוגנטיות הרי שקמה לעובד הזכות להתפטר בדין מפוטר, אף ללא התראה בנסיבות אלו.

האם עובד שהתפטר בדין מפוטר, זכאי גם לתשלום הודעה מוקדמת?

הלכה פסוקה בבית הדין לעבודה היא, שעובד שהתפטר בדין מפוטר (הרעת תנאים/פגיעה בתנאיו) אינו זכאי לתשלום הודעה מוקדמת אלא לפיצויי פיטורים בלבד:

“משהתובע התפטר בדין מפוטר לא שוכנענו כי הוא זכאי לרכיב הודעה מוקדמת הואיל וסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים מעמיד התפטרות כזאת על בסיס פיטורים, לעניין פיצויי פיטורים בלבד (ר’ דב”ע נה/3-223 עמותת אופק – יאיר בן ארי [פורסם בנבו] (6.5.1996)”.

פסק דין מנחה: סע”ש (תל אביב-יפו) 45609-12-18 רונן בן-יעקב נ’ סלאריקס מובייל בע”מ (עבודה; אסנת רובוביץ ברכש, נ.צ.: נ’ לפידות, מ’ ליברמן; 02/01/22) – 30 ע’

כתבות קשורות