זכות של עובד להמשיך ולעבוד אחרי גיל פרישה

זכות של עובד להמשיך ולעבוד אחרי גיל פרישה

זכות של עובד להמשיך ולעבוד אחרי גיל פרישה

בתי הדין לעבודה קבעו שעל המעסיק החובה ליידע את העובד בדבר האפשרות לבקש להאריך את עבודתו לאחר גיל פרישה.

בתי הדין לעבודה קבעו כי אי-יידוע של העובד על זכותו לבקש להמשיך לעבוד לאחר הגיעו לגיל פרישה (הגם שאין משמעות הדבר כי המעסיק חייב להיענות לבקשת העובד) – עלולה לרוקן זכותו כאמור להמשך עבודה מתוכן.

כך לדוגמה, בית הדין האזורי לעבודה בת”א קבע בפרשת לסקי שעל המעסיק לאפשר לעובד שהות מספקת לברר זכויותיו, לכלכל צעדיו, להיערך כראוי, להתייעץ כדבעי, לערוך בירורים  נדרשים ולעלות טענות בנושא, וזאת בטרם הגיעו לגיל הפרישה.

השלכותיה של הוצאה כפויה לגמלה פורטו בהרחבה בפסיקה. כך לדוגמה, בפסיקה נאמר כי “לפרישה מעבודה יש השלכות אישיות-נפשיות וחברתיות שליליות. במקרים רבים, אדם הפורש מעבודתו בשל גילו המתקדם מרגיש, כי אין הוא עוד שותף למערכת היצרנית של החברה. הוא חש, כי נשללים ממנו הסיפוק שבעשייה והסיפוק שבקבלת תגמול עבור עמלו. הרגשה זו מתחזקת גם בשל יחס החברה, אשר במקרים רבים מתייחסת אליו כאל ‘זקן’ שאין בו עוד תועלת. הדברים חריפים יותר בימינו, כאשר תוחלת החיים הממוצעת גדלה, ובריאותו של האדם נשמרת גם בגילאים מתקדמים. בשל כך גדל מספר השנים, שבהן אדם מבוגר, איתן בגופו ובנפשו, נאלץ, למרות סגולותיו, לפרוש מפעילותו בשוק העבודה ולהביט, לעיתים קרובות בתסכול, בזרם החיים הפעלתני שלא ניתן לו עוד ליטול בו חלק”.

על רקע ההשלכות הקשות של הוצאה כפויה לגמלאות, סבר בית הדין לעבודה במקרים רבים שמכוח חובת תום הלב וההגינות שחלה על הצדדים ליחסי עבודה, על המעסיק החובה ליידע את העובד בדבר האפשרות לבקש להאריך את עבודתו לאחר גיל פרישה.

המוטיב המרכזי שחוזר עליו בית הדין, הוא סד הזמנים שיהיה לעובד. בית הדין הדגיש שלעובד צריך לעמוד זמן מספיק להתייעצות ובדיקה עצמאית בטרם הפרישה לגמלאות.

רועי סבג, עורך דין דיני עבודה בחיפה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בדיני עבודה ובהליכים משפטיים. עו”ד סבג מלווה גם מעסיקים ועובדים בשלבים שבטרם יציאת העובדים לפרישה ובשימועים בטרם פרישת העובדים.

משרדנו מייצג את לקוחותיו בפריסה ארצית – במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

 

 

כתבות קשורות