חברת ארנק, מהי?

דיני עבודה

חברת ארנק היא חברה המעסיקה את בעליה היחיד (בעל מניות אחד), שעבודתו היא באופן מסורתי משרה של עובד שכיר או עצמאי, ושפעילותה הכלכלית היחידה של החברה היא העסקת הבעלים.

ביצוע הפעילות באמצעות חברת ארנק שכזו מעניק לבעלים, בין היתר, יתרון מבחינת תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, לעומת העסקתו כשכיר או כעצמאי. במילים אחרות, תכליתה של חברת ארנק היא הפחתת שיעור מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי לבעליה (אשר מועסק בה והוא הבעלים היחידי של החברה). לרוב בעלים כאמור הוא בעל הכנסה גבוהה באופן ניכר מהממוצע.

שימוש בחברת כזו מיצר לבעלים של החברה הפחתה בתשלומי המיסים בהשוואה לתשלומי המס שהיה צריך לשלם כעצמאי או כשכיר, בנוסף מעניק עוד יתרונות אחרים.

לעיתים בוחן בית הדין לעבודה, האם הנתבעת, החברה, משמשת ככסות או כ”חברת ארנק” או שמדובר במצב אמיתי,  וזאת במסגרת הסכמה מקיפה הכוללת אלמנטים נוספים לעבודה שאותה ביצע העובד/הבעלים.

חברות ארנק – דיני עבודה

לעיתים עובד מעדיף להגיע להסכמות עם מעסיקו, כי הוא יפסיק לעבוד כשכיר בחברה אלא יתחיל לתת לחברה שירותים באמצעות חברה מטעמו (חברת ארנק). החל מרגע זה, מפסיקים יחסי העבודה בין הצדדים והיחסים הופכים ליחסים משפטיים שבין חברה ללקוח. 

כתוצאה מכך, יאבד העובד את ההגנה הניתנים לו בחוקי העבודה, ועליו להגיע להסכמות עם מעסיקו לשעבר באמצעות חוזה משפטי מקיף בין המעסיק לשעבר לבינו (באמצעות חברת הארנק).

 

כתבות קשורות