חוק פיצויי פיטורים – רציפות בעבודה

חוק פיצויי פיטורים – רציפות בעבודה

חוק פיצויי פיטורים – רציפות בעבודה:

חוק פיצויי פיטורים, התשכ”ג-1963 קובע כי כל עובד שעבד במקום עבודה שנה אחת רצופה, או עובד עונתי שעבד שתי עונות בשנתיים רצופות, אצל מעסיק אחד ופוטר – זכאי לפיצויי פיטורים.

סעיף 2 לחוק, מחריג הפסקות מסוימות ברציפות העבודה. דהיינו, לעניין עובד זה יראו את עבודתו כרצופה על אף הפסקות אלו. להלן ההפסקות לפי סעיף 2:

רציפות בעבודה

  1. לעניין סעיף 1 יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת –
[…]

(4)  חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק;

(5)  חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק;

[…]

(9)  הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עבודה או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה על שישה חודשים;

(10) אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ”ז-1967.

חופשה או פגרה בשכר

סעיף 2(4) קובע כי לא תיפגע רציפות העבודה של עובד מחמת חופשה או פגרה שבתשלום. דהיינו, ימים בהם העובד היה בחופשה בשכר יחשבו כעבודה לכל דבר ולא יפגעו ברצף העבודה לחישוב הפיצויים.[1]

חופשה או פגרה שלא בשכר

סעיף 2(5) קובע כי לא תיפגע רציפות העבודה מחמת חופשה או פגרה שלא בשכר. על מנת שסעיף החוק יחול על עניין, על העובד להוכיח כי ישנו הסכם בו המעסיק הסכים שניתוק יחסי העבודה לא יפגע ברצף זכויותיו.[2]

בנוסף, ימי החופשה או הפגרה שלא בשכר נכללים בחישוב ימי ההעסקה לצורך בדיקה לזכאות פיצויי פיטורים. כלומר, עובד שהועסק במשך 10 חודשים ויצא לחופשה ללא תשלום במשך חודשיים ומעלה, ולאחר מכן פוטר – יחשב כמי שהשלים שנת עבודה וזכאי לפיצויי פיטורין.

הפסקה ארעית

סעיף 2(9) מבדיל בין שני סוגי הפסקות:

הפסקה ללא ניתוק יחסי עובד-מעביד –  הפסקה זו אינה מוגבלת בזמן, די להוכיח כי ההפסקה ארעית ויש חזרה לעבודה.[3]

הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה – כל עוד ההפסקה אינה עולה על שישה חודשים, הרציפות נמשכת.

על המעסיק להוכיח כי הייתה הפסקת עבודה, משהוכחה ההפסקה על העובד להוכיח כי התבצע על פי התנאים בסעיף 2(9) לחוק.[4]

ניתוק יחסי עבודה נעשים בדרך של התפטרות או פיטורים שמעידים על כוונה ברורה לסיום חוזה העבודה בין העובד למעסיק. אך בקרה שבו יש ניתוק יחסי עבודה, עד שישה חודשים, לאחר מכן יחסי העבודה נמשכו, ההפסקה לא תפגע ברציפות העבודה לצורך חיפוש פיצויי פיטורין.

 

 

[1] תע”א (אזורי ב”ש) 1188/09 ימין ענת – קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע”מ (נבו 14.09.2014).

[2] ע”ע (עבודה ארצי) 1463/04 אבו הלאל מחמוד – המכון הבינלאומי של ההסתדרות (נבו 02.02.2006)

[3] סע”ש (אזורי ת”א) 5201-01-14 ראפת מסארווה – איזוליט-מונופורם איטום (1985) בע”מ (נבו 03.09.2015).

[4] דב”ע (עבודה ארצי) 3-158/נא תחנת דלק בת-ים בע”מ – רפי מגלאשווילי (נבו 22.01.1992).

כתבות קשורות