ייצוג של עורך דין בבירור תלונה על הטרדה מינית

הטרדה מינית בחיפה

האם על חובה על מעסיק לפרט בפני העובד את הטענות כנגדו, בטרם זימונו לשיחת הבירור של בנוגע לתלונה על הטרדה מינית?

בית הדין לעבודה קבע, כי מעסיק לא מחויב לפרט מראש וטרם הזמנתו של העובד לבירור, מהן הטענות העומדות בבסיס הבירור.

הברור שהמעסיק נדרש לבצע הוא בראש ובראשונה ברור עובדתי. בית הדין נימק את החלטתו בכך שיש לזכור כי למעסיק (בדרך כלל) אין כלים חקירתיים או ניסיון וידע בבירור האמת (בניגוד לרשויות אכיפת החוק או גופים אחרים המתמחים בנושא, כגון משרדי חקירות או מעסיקים גדולים ומסויימים שקיימת אצלם מחלקת ביטחון או שהם מעסיקים קב”ט). בנוסף, כאשר מדובר בתלונה בנושא הטרדה מינית, המעסיק נדרש לנהוג בהגינות וברגישות כלפי שני הצדדים המעורבים – הן המתלוננת והן הנילון. לכך יש להוסיף כי תפקידה של האחראית על פי החוק מאתגר עוד יותר, מאחר שהיא פועלת תוך התייחסות לשלושה גורמים שונים: המתלוננת, הנילון והמעסיק.

מדובר בהליך רגיש אשר תוצאותיו עלולות להיות כבדות משקל, אם יימצא כי יש ממש בתלונה שהוגשה וכי העובד אכן הטריד מינית את המתלוננת. יתכן כי הדבר יביא לפיטורים או לנקיטת הליכים משמעתיים אחרים. יתכן שבסיום הבירור יפנו הצדדים לאפיקים אחרים, כגון הגשת תביעה אזרחית או תלונה במשטרה.

למעשה מדובר בהליך “מעין משמעתי”, פנים ארגוני, על כל המשתמע מכך, אך אין מדובר בהליך משמעתי.

לגישת בית הדין לעבודה, מסירת פרטים מרובים בעניין התלונה ומתן אפשרות להיערכות  מראש, תסכל את מטרות הבירור שהוא הליך שתכליתו בירור ממצה ומהיר, על מנת לאפשר המשך עבודה תקינה וסביבה בטוחה במקום העבודה. כמו כן, היערכות מקדימה עלולה לשלול את האותנטיות של עדות הנילון.

ייצוג משפטי במהלך הבירור של תלונה על הטרדה מינית

בית הדין לעבודה קבע כי מאחר שתוצאת בירור תלונה בנושא הטרדה מינית עלולה להיות בעלת השלכות הרות גורל לעובד, יש לאפשר לעובד היוועצות וייצוג משפטי של עורך דין דיני עבודה במהלך הבירור.

עם זאת, בית הדין קבע כי אין חובה להודיע לנילון על הזכות להיוועץ בעורך דין ולהיות מיוצג על ידו. לכן, אין זה פגם שהמעסיק לא אמר לעובד כי הוא רשאי להיות מיוצג.

במאמר מוסגר ציין בית הדין לעבודה, כי אין חובה על המעסיק לאפשר לנילון להתייצב לבירור עם עו”ד, אם הנילון לא ביקש זאת במפורש, ואפילו היתה בקשה כזו מועלית – אזי הממונה רשאי לסרב לה אם לדעתו היעתרות לבקשה תמנע בירור מהיר ויעיל של התלונה או שמתקיימות נסיבות אחרות שייצוג יסכל את מטרת הבירור.

סע”ש (אזורי ת”א) 36580-02-14 אורן לבון – נטפים בע”מ (נבו 02.01.2018)

כתבות קשורות