מתי כתב קבלה וסילוק (כתב ויתור) יהיה תקף?

מתי כתב קבלה וסילוק (כתב ויתור) יהיה תקף?

המגמה הכללית במשפט העבודה הינה לצמצם את המקרים שבהם ניתן תוקף לכתב ויתור שנחתם על ידי עובד, מול מעסיקו. לפי דברי הנשיא ס’ אדלר בפסק הדין אלדד קנטי – דיגיטל אקויפמנט (זק) בע”מ: “המדיניות הכללית של בית הדין לעבודה היא ליתן תוקף לכתבי ויתור רק בנסיבות חריגות ולאחר בדיקה קפדנית של תוקפם”.

כדי שבית הדין לעבודה יתן תוקף משפטי לכתב ויתור, על כתב הוויתור לעמוד במספר תנאים.

בפסק דין אלדד קנטי נ’ דיגיטל אקויפמנט בע”מ, הוגדרו לראשונה חמשת התנאים שבגינם כתב ויתור לא יהיה בתוקף. כלומר, בית הדין לעבודה קבע שלא תהיה נפקות לכתב הוויתור במקרים הבאים:

– כתב הוויתור אינו ברור וחד משמעי.

– כתב הוויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו.

– העובד לא קיבל חשבון בו מפורטים הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב הוויתור.

– כאשר יש פגם במסמך הוויתור או במהלך כריתת הסכם כתב הוויתור. למשל עקב ניצול מצוקתו של העובד, כפייה או הטעיה. לדוגמא כשמעסיק ניצל את חולשתו של העובד או הפעיל עליו לחץ שלא כדין כדי לחתום על כתב הוויתור בניגוד לרצונו.

– לאחר חתימת כתב הוויתור מתעוררים חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך.

לפי אלו, כדי שכתב הוויתור יהיה בתוקף עליו להיות קוהרנטי וברור לעובד. על המעסיק למסור לידי העובד לפני חתימתו על כתב הוויתור חשבון מפורט על הסכומים שיקבל מהמעסיק. העובד היה מודע לזכויות שעליהן הוא מוותר בגין החתימה על כתב הוויתור.

האם כתב הוויתור יכול לחייב את העובד לוותר על זכויות המגיעות לו מכוח חוק?

בפסק הדין חיילו פלגו נ’ אופק מ.ב. חברה לניהול ואחזקה בע”מ נקבע, כי לא ניתן לוותר במסגרת כתב ויתור על זכויות שנקבעו בצו ההרחבה/בהסכם קיבוצי/בחוקי מגן כגון חופשה המגיעה לעובד ע”פ חוק חופשה שנתית, שכר מינימום או שכר בגין שעות נוספות.

 על זכויות אלו לא ניתן לוותר בשעה שהעובד מועסק אצל המעסיק (גם אם כתב הוויתור נחתם לפני שהעובד הועסק/במהלך תקופת העסקתו/עם סיום עבודתו).

בנוסף, נדגיש כי על המעסיק חל אסור מוחלט להתנות תשלום זכויותיו הקוגנטיות של העובד בחתימה על כתב הוויתור.

רועי סבג, עורך דין דיני עבודה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בדיני עבודה. עו”ד סבג מייצג את לקוחותיו בהליכים משפטיים בבית הדין לעבודה בחיפה ובכל רחבי הארץ. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

 

 

כתבות קשורות