מהו אופן הטיפול בתאונת עבודה שעבר עובד שעתי של החברה, הן מול העובד והן מול הביטוח הלאומי

שלילה או הפחתה של פיצויי פיטורים

מהו אופן הטיפול בתאונת עבודה שעבר עובד שעתי של החברה, הן מול העובד והן מול הביטוח הלאומי.

תאונת עבודה

 1. תאונת עבודה היא תאונה שארעה לעובד תוך כדי ועקב עבודה, לרבות בדרך לעבודה או בחזרה מהעובדה לביתו של העובד.
 2. עובד אשר ארעה לו תאונת עבודה רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

תאונה שתוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה יכולה לזכות את העובד בתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.

הגשת תביעה לביטוח לאומי

 1. ככל שהעובד מעוניין להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, עליו למלא טופס בל/211 ולהגישו למוסד לביטוח לאומי.
 2. את הטופס העובד ממלא ומגיש, אולם בטופס ישנו חלק שעליכם למלא כמעסיקו של העובד (ראו עמודים 6-7 לטופס בל/211).

לעניין ניצול ימי מחלה

 1. לאור העובדה שהטיפול בתביעה שמגיש העובד (ככל שהוא מגיש) לביטוח לאומי בדבר פגיעה בעבודה לוקח זמן, הרי שבד”כ בתקופה זו העובד מממש את ימי מחלתו (ככל שיש לו יתרה צבורה וככל שיש בידו אישור מחלה מרופא).
 2. ככל שהתביעה לא תאושר, העובד יוכל לנצל את ימי המחלה הצבורים לו, בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים.
 3. ככל שהתביעה שיגיש העובד לביטוח לאומי תאושר, העובד יהיה זכאי לתשלום חלקי של ימי המחלה על חשבון המעסיק, בהתאם לאורך ההיעדרות:
  • ככל שהעובד נעדר מעבודתו יותר מ-12 ימים, הרי ש-12 הימים הראשונים להיעדרות מפאת אותה תאונת עבודה הם על חשבון המעסיק. במקרה זה המוסד לביטוח לאומי ישלם לעובד דמי פגיעה החל מהיום הראשון שלמחרת יום הפגיעה, ויגבה את 12 הימים הראשונים להיעדרות מהמעסיק.
  • ככל שהעובד נעדר מעבודתו פחות מ-12 ימים, הרי שיום ההיעדרות הראשון והשני שלאחר יום הפגיעה ינוכו מדמי המחלה של העובד.
 4. בכל מקרה, ערך יום המחלה של העובד יחושב בהתאם להיקף משרתו של העובד. במקרה של עובד שעתי, החישוב המקובל הוא על פי ממוצע השכר היומי של העובד ש-12 החודשים שקדמו לפגיעה.

כתבות קשורות