מהן הזכויות של עובדים בחיפה והקריות ביום הבחירות?

עבודה בבחירות

בטור זה, ריכזנו את עיקר זכויותיהם של העובדים והעובדות ביום הבחירות בחיפה והקריות. 

האם עובד המועסק ביום הבחירות לרשויות המקומיות (שהינו יום שבתון) זכאי לתגמול נוסף?

ראשית יובהר תנאי לקבלת השכר שהיה משולם לעובד ביום הבחירות אילולא חל בשבת הוא שהעובד הועסק אצל מעסיקו לפחות 14 ימים רצופים טרם מועד הבחירות.

לעניין השאלה האם עובד המועסק בפועל ביום הבחירות זכאי לתגמול נוסף בגין עבודתו זו, הרי שחוק הרשויות המקומיות אינו עוסק בשאלה זו, ולכן על פי הוראות החוק עבודה ביום הבחירות אינה מזכה את העובד בתגמול מעבר לשכרו הרגיל.

עם זאת, פסיקת בתי הדין לעבודה קבעה במקרים שונים כי עבודה ביום הבחירות מזכה בתגמול מיוחד מכוח היותו יום שבתון. אולם, משמדובר בפסיקה של בתי הדין האזוריים לעבודה, הרי שאין קביעה מחייבת לגבי שיעור התגמול שיש לשלם לעובד שעבד בפועל ביום הבחירות.

סקירת פסקי הדין האזוריים של בתי הדין לעבודה מלמדת כי ישנן גישות שונות לעניין היקף התגמול שישולם לעובד בגין עבודה ביום הבחירות. גישה אחת היא שהתגמול לו יהיה זכאי עובד שהועסק בפועל ביום הבחירות יהיה זהה לתגמול בגין עבודה בימי המנוחה השבועית (על אף שיום שבתון אינו עולה כדי יום מנוחה שבועית). במקרה זה היקף התגמול יהיה תוספת של 50% לשכרו הרגיל של העובד (סה”כ 150% שכר בגין יום העבודה ביום הבחירות).

גישה אחרת של בית הדין האזורי לעבודה היא שהתגמול לו יהיה זכאי עובד שהועסק בפועל ביום הבחירות יהיה בשיעור 100% לשכרו הרגיל (כלומר, סה”כ 200% שכר בגין יום העבודה ביום הבחירות).

נבהיר כי נכון ליום כתיבת חוות דעת זו, טרם ניתנה החלטה מחייבת של בית הדין הארצי לעבודה בעניין זה ולכן אף אחת מהקביעות לעיל אינה מהווה הלכה מחייבת.

האם ניתן לכפות על עובד לעבוד ביום הבחירות לרשויות המקומיות?

על פי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ”ה-1965 (להלן: “חוק הרשויות המקומיות”), יום הבחירות לרשויות המקומיות הוא יום שבתון.

לא ניתן לכפות על עובד לעבוד ביום שבתון (אלא אם מדובר ב’שירותים ציבוריים’ שפועלים כסדרם ביום השבתון כגון: בתי מלון, שירותי תחבורה, תחנות דלק, שירותי תקשורת חשמל מים ועוד). יחד עם זאת, החוק אינו קובע כי חל איסור על העסקת עובד ביום הבחירות לרשויות המקומיות ומשכך אין מניעה להעסיק את העובד ככל שהעובד אינו מעלה התנגדות לכך.

האם עובד שצפוי לעבוד ביום הבחירות במשמרת לילה (החל משעה 23:00) זכאי לתגמול נוסף בגין עבודה ביום הבחירות?

חוק רשויות מקומיות אינו מגדיר מהו היקפו של יום הבחירות ולכן עולה השאלה האם מדובר ביממה שמחצות הלילה ביום ועד חצות הלילה למחרת, או שמא מדובר בשעות פתיחת הקלפיות בלבד (שהינן בד”כ בין השעות 7:00-22:00, למעט חריגים).

פסיקת בתי הדין אינה דנה בשאלה זו, אולם דעה רווחת היא שיום הבחירות הינו במהלך שעות פתיחת הקלפיות. על פי דעה זו, העובד שבענייננו לא יהיה זכאי לתגמול נוסף בגין עבודתו אשר תחילתה לאחר סגירת הקלפיות. עם זאת, דעה זו אינה חד משמעית וייתכן שככל שהנושא יגיע לפתחו של בית הדין לעבודה ייקבע כי יום הבחירות הינו עד השעה 00:00 בלילה של יום 27.2.2024. במקרה זה העובד יהיה זכאי לתגמול בין עבודה ביום הבחירות בגין השעה הראשונה לעבודתו.

רועי סבג, משרד עורכי דין לדיני עבודה

משרדנו מתמחה בייצוג עובדים בחיפה והקריות.

משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

עורך דין דיני עבודה חיפה
עורך דין סבג רועי לדיני עבודה בחיפה

כתבות קשורות