מוסד “ידיד בית המשפט” – בבית הדין לעבודה

ידיד בית הדין לעבודה

 

מוסד “ידיד בית המשפט” הוכר בשיטת המשפט הישראלית בעניין קוזלי (ראו: מ”ח 7929/96 אחמד קוזלי נ’ מדינת ישראל, פ”ד נג(1) 529, 553 (1999). מוסד זה פועל גם בבית הדין לעבודה.

 מוסד זה נועד לאפשר למי שאינו צד ישיר לסכסוך להציג בפני בית הדין לעבודה אינטרס או מומחיות מיוחדים שהוא מייצג מתוקף תפקידו או עיסוקו, כאשר הדבר רלוונטי ועשוי לתרום תרומה ממשית להכרעה בסכסוך הספציפי שבפני בית הדין לעבודה.

לצורך הכרעה בבקשה להצטרף להליך כ”ידיד בית המשפט”, יתחשב בית הדין לעבודהה אליו הוגשה הבקשה במכלול השיקולים הנוגעים לעניין, בין היתר, מידת התרומה הפוטנציאלית הגלומה בצירוף המבוקש, אל מול החשש כי צירוף כאמור יפגע ביעילות הדיון, בצדדים ובזכויותיהם.

לשם כך, יבחן בית הדין לעבודה את מהות הגוף, מומחיותו, ניסיונו והייצוג שהוא מעניק לאינטרס בשמו הוא מבקש להצטרף להליך; סוג ההליך והצדדים לו; מהות הסוגיה העומדת להכרעה ועוד.

בפרשת ע”ע (ארצי) 39015-04-21 עמותת קו לעובד נ’ קרן קיימת לישראל (עבודה; ורדה וירט ליבנה; 17/10/21),  דן בית הדין הארצי לעבודה בבקשה של עמותת קו לעובד להצטרף כ”ידיד בית המשפט” להליך. בית הדין בחן את בקשתה וקבע כי לאור תחום עיסוקה של המבקשת, מומחיותה וניסיונה, הרי שבהצטרפותה להליך יהיה כדי לתרום תרומה בעלת משמעות לסוגיה המתבררת לפנינו.

עורך דין דיני עבודה חיפה

עורך דין רועי סבג מתמחה בדיני עבודה ומייצג בכל בתי הדין לעבודה ברחבי הארץ.

משרדנו מייצג את לקוחותיו בבית הדין לעבודה במקצועיות ודואג להם במסירות.

אם אתם מעוניינים לנהל הליך משפטי בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, או אתם מעוניינים לנהל הליך משפטי בבית הדין, אתם מוזמנים לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה, התקשרו: 04-625-0000 או בדוא”ל: office@law-sabag.co.il.

כתבות קשורות