מעסיקים, נתבעתם על ידי הקרן לעידוד ופיתוח בענף הבנייה בישראל?

תביעות הקרן לעידוד ופיתוח בענף הבנייה

סעיף 36 להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניה קובע כך:

 "כל מעסיק יפריש על חשבונו 0.8% לחודש משכרו התעריפי של עובדיו לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה".

על ההסכם הקיבוצי הוחל צו הרחבה מיום אשר קובע כי "ההוראות המורחבות כמפורט בתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף הבנין". צו ההרחבה שהוציא שר העבודה הרחיב הוראה זו בסעיף 36 לצו.

לפיכך צו ההרחבה חל, בכפוף לתנאים שונים, על כל המעסיקים בענף הבנייה, התשתיות וצמ"א ללא קשר אם חברים בהתאחדות בוני הארץ (ארגון המעסיקים היציג).

מכוח צו ההרחבה האמור מבקשת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה מחברות שונות להעביר אליה כספים (0.8% לחודש משכר העובד)

משרדנו מייצג מעסיקים אשר קיבלו פניות ותביעות מהקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, תוך דרישה לתשלום עשרות/מאות אלפי ₪ לקרן באופן רטרואקטיבי וכן באופן הצופה פני עתיד, בטענה כי הם בגדר "מעסיק" בענף הבנייה ולכן סעיף 36 לצו ההרחבה חל עליהם.

במקרים מסוג אלו,  המחלוקת העיקרית בין הצדדים נוגעת לסיווגה הענפי של החברה –  האם מדובר בחברה בענף הבנין או לאו. לשם הכנת קו ההגנה של המעסיק, משרדנו עורך בדיקות מקיפות בסוגיה זו. בין השאר, מתבצעת בדיקה קפדנית על בסיס הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה ונבחן האם עסקכם עונה להגדרת "מעסיק" בצו ההרחבה בענף הבנייה; נבחן האם עובדיכם עונים להגדרת "עובד" והאם העבודה בוצעה באתר בנייה.

חשוב לציין, כי גם אם נצא מנקודת הנחה שעסקכם חוסה תחת צו ההרחבה בענף הבניין, הרי שיש לבדוק כמה מעובדי העסק הם עובדי מנהלה ועובדי משרד. שכן סעיף 36 אינו חל על עובדים אלו. לכך יש משמעות רבה על החבות הכספי של החברה.

הגשת כתב הגנה לתביעה של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל דורשת עורך דין דיני עבודה בעל ניסיון משפטי רב בהתמודדות מול ארגונים גדולים, שכן ברשותם כוח, עוצמה כלכלית וידע משפטי רב בניהול תובענות הנוגעות לגביית כספים על פי סעיף 36 לצו ההרחבה בענף הבנייה.

תחולת צו הרחבה – המסגרת הנורמטיבית

בסעיף 28(א) לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, נקבע  כי בצו ההרחבה יפורטו סוגי העובדים והמעסיקים שעליהם חל הצו. בהקשר שאלת תחולת צו הרחבה, קבע בית הדין כי מדובר בשאלה שבעובדה אשר משולבת בקביעה משפטית לגבי סיווג עסקו של המעביד. לצורך סיווג עסקו של המעסיק, יש לבחון את מכלול נסיבות העניין וליתן משקל לפעילות העיקרית במפעלו של המעסיק.

בנוסף, במידת הצורך קבע בית הדין לעבודה כי  יתן להיעזר בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  –  תביעות מצד הקרן לעידוד ופיתוח בענף הבנייה בישראל

עורך הדין רועי סבג ייצג את המעסיקים הגדולים והמובילים ביותר במשק בתיקי דיני עבודה מורכבים וקשים. הניסיון המשפטי שצבר מעניק למשרד עורכי דין רועי סבג יתרון משמעותי בייצוג מעסיקים בתביעות של גופים כגון לשכת המסחר או הקרן לעידוד ופיתוח בענף הבנייה, שכן עורך הדין רועי סבג מכיר לעומק את המערכות, החשיבה ודרכי הפעולה בתביעות דיני עבודה מצד מעסיקים והוא ידע למנף ידע וניסיון זה. 

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג מוביל בתביעות דיני עבודה ובייצוג מעסיקים. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות.

מעסיקים, נתבעתם על ידי הקרן לעידוד ופיתוח בענף הבנייה בישראל? אם אתם מעסיקים הזקוקים לייעוץ משפטי, אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

אם אתם עובדים שזקוקים לעורך דין דיני עבודה לרבות:  עורך דין דיני עבודה בחיפה, עורך דין עבודה בקריות, עורך דין דיני עבודה בנהריה, משרד עורכי דין בחיפה, עורך דין דיני עבודה בצפון, אנא צרו קשר בטלפון 04-625-0000.

כתבות קשורות