מתי הפסקה תהיה על חשבון המעסיק?

בטור זה נדון בשאלה מתי הפסקה תהיה על חשבון המעסיק ומתי על חשבון העובד.

חוק שעות ומנוחה קובע כי הפסקות בעבודה הינן על חשבונו של העובד. הפסקה על חשבון המעסיק תהיה רק אם העובד נדרש על ידי המעסיק להישאר במקום העבודה בזמן ההפסקה משנוכחותו הכרחית לתהליך העבודה. ראו מקטע רלוונטי מתוק חוק שעות עבודה ומנוחה:

(א) ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל-¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

(ב) הפסקה לפי סעיף קטן (א) לא תעלה על שלוש שעות.

(ג) בעת הפסקה לפי סעיף קטן (א) הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש על ידי מעסיקו להישאר במקום העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

כתבות קשורות