מתי תוכר זניחת מקום העבודה כהתפטרות השוללת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת

עורך דין לדיני עבודה בחיפה

זניחת מקום עבודה

השאלה מתי תוכר זניחת מקום העבודה כהתפטרות השוללת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת, היא שאלה מרכזית בבתי הדין לעבודה. הלכה היא כי ניתוק קשר עבודה, בין על-ידי פיטורים ובין על-ידי התפטרות, מחייב הבעת כוונה חד-משמעית מאת המעסיק או מאת העובד. על כן, “התפטרות” של עובד אינה נקבעת על-ידי אמירתו או קביעתו של המעסיק בכך שהוא “רואה” את העובד כמתפטר. השאלה האם “זניחה” של העבודה על ידי העובד נחשבת כהתפטרותו נבחנת לפי נסיבות כל מקרה ומקרה, תוך בחינת התנהגות העובד ואורך הזמן של הזניחה.

בשל מורכבות הבחינה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה הבקיא בהלכה וידע להבחין האם מדובר בזניחה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת.

חשוב לדעת, כי לא כל היעדרות מהעבודה יכולה להיחשב כ”זניחה” הנחשבת כהתפטרות, משום שבמסגרת המקובלת של יחסי עבודה בישראל רואים היעדרות מעבודה, בנסיבות מסוימות, כהפרת משמעת, על תוצאותיה. האבחנה בין היעדרות מעבודה המהווה “הפרת משמעת” או היעדרות המהווה “זניחה” של העבודה, נעשית בשים לב למכלול הנסיבות, כאשר בדרך כלל יראו בהיעדרות מהעבודה בנסיבות מסוימות ‘הפרת משמעת’. יחד עם זאת, יכול וההיעדרות תחרוג מעבירת משמעת.

לצד זאת, פסק בית הדין לעבודה לעניין היעדרות מעבודה לתקופה ממושכת ללא אישור המעסיק, כי לא רק זאת שהעובד ידע מראש שהוא יוצא בניגוד לרצון מעסיקו אלא שהוא היה מודע להתנגדות המעסיק עד כדי כך שלדעת המעסיק מדובר יהיה בהתפטרות. מכאן, שהעובד הביא בחשבון, עת בחר לצאת לחופשה, את הסיכוי והסיכון, שיפסיד את מקום עבודתו וכי לא ישולמו לו פיצויי פיטורים. בנסיבות אלה יש מקום לייחס לעובד הפרת משמעת חמורה מאוד, וכזו הגוררת בעקבותיה שלילת מלוא פיצויי הפיטורים והודעה מוקדמת.

במקרה מסוים שנדון בפני בית הדין, השאלה שעמדה להכרעה היא האם יש לראות ביציאתו של עובד לחופשה ללא תשלום, חרף החלטת מעסיקו שלא לאשרה, כהתפטרותו מהעבודה. כללו של דבר, בית הדין קבע כי אין ביציאתו של התובע לחל”ת, בנסיבות המקרה, כדי זניחת מקום העבודה. לפיכך, קבע בית הדין לעבודה כי העובד פוטר מעבודתו ועל כן זכאי לפיצויי פיטורים.

במקרה אחר, עובדת יצאה לחופשה ארוכה בחו”ל ללא אישור המעסיק בעקבות מות אימה. בית הדין קבע בעניינה, כי יש לראות בעובדת כמי שיצאה על דעת עצמה לחופשה ללא תשלום לתקופה ממושכת, חרף התנגדות המעסיק, שהזהיר את העובדת שיראה בה כמתפטרת אם לא תשוב לעבודה בתום החופשה שכן אושרה לה. בית הדין לעבודה פסק כי אורך זמן זניחת העבודה מהווה הפרת משמעת חמורה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת.

בנוסף, מקום בו עובד לא קיים במשך חודשים רבים את חובתו החוזית ולא עבד, הוכר כזניחה, מאחר ובמעשהו נתן ביטוי חד משמעי לכך שהוא מביא את החוזה לידי גמר.

רועי סבג, משרד עורכי דין לדיני עבודה.

ס”ע (אזורי נצ’) 5399-10-10 ניקולאי קוזלוב – חברת פי.אס.פי מכונות 2000 בע”מ (פורסם בנבו, 03.04.2012)

כתבות קשורות