עבודת לילה בענף השמירה והאבטחה

שלילה או הפחתה של פיצויי פיטורים

 

פעמים רבות אנו נשאלים מה התשלום השעתי שיש לשלם לעובד שמירה ואבטחה שעובד במשמרת לילה. להלן תשובתנו. 

סעיף 2 לצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2014, מגדיר “עבודת לילה” כך:

“עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין השעה 22:00 בלילה לשעה 06:00 בבוקר בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה”.

בסעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951, נקבע כך:

“בעבודת לילה.. לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה”.

הנה כי כן, חוק שעות עבודה ומנוחה “מקצר” את יום העבודה ב”עבודת לילה” (מ-8 שעות ל-7 שעות) לעניין תשלום גמול שעות נוספות, כך שגמול שעות נוספות ישולם לעובד החל מהשעה השמינית לעבודתו.

כך לדוגמה, אם הועסק עובד במהלך המשמרת במשך שעתיים, לכל הפחות, בתחום השעות 22:00- 6:00, הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות החל מהשעה מהשמינית.

צו ההרחבה בענף השמירה ואבטחה לא מבדיל את עובדי השמירה והאבטחה בנוגע לשעות העבודה בעבודת לילה מעובדים בתחומים אחרים. לפיכך, על עובד שמירה ואבטחה חלות ההוראות הנוגעות לכל עובד שכיר שעתי העובד בעבודת לילה, בהתאם למפורט בחוק שעות עבודה ומנוחה.

שכר של עובד שכיר ב”עבודת לילה”

עפ”י חוק שעות עבודה ומנוחה, יש לשלם לעובד גמול שעות נוספות בזמן שהוא עובד עבודת לילה, כבר מהשעה השמינית והלאה. עפ”י סעיף 16 לחוק, עבור שתי השעות הנוספות הראשונות – ישולם לעובד שכר עבודה שלא יפחת מ-125% מהשכר הרגיל, ועבור כל שעה נוספת לא פחות מ- 150% מהשכר הרגיל.

שורה תחתונה

לסיכום, עובד שמועסק ב”עבודת לילה” זכאי לגמול שעות נוספות החל מהשעה השמינית, במקום מהשעה התשיעית.

אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. 

רועי סבג, עורך דין דיני עבודה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג מאבטחים וחברות שמירה ואבטחה. עו”ד סבג מייצג את לקוחותיו בהליכים משפטיים בבית הדין לעבודה בחיפה ובכל רחבי הארץ. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות.

זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

כתבות קשורות