תשלום דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה

עובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום בשל משבר הקורונה – יוכלו לקבל תשלום דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה בתנאי להתייצבות בלשכת התעסוקה אחת לחודש:

עקב משבר הקורונה פועל שירות התעסוקה הישראלי במתכונת חירום מיוחדת להקלה על עובדים שנאלצו לצאת בשל צמצומים וביוזמת המעסיק לחופשה ללא תשלום בתאריכים שבין 1 במרץ ל-1 ביוני 2020.

על פי הנחיות שירות התעסוקה עובדים הנאלצים לשהות בחופשה ללא תשלום בעקבות המשבר במשך 30 יום או יותר וצפויים לחזור להיות מועסקים בתום המשבר אצל אותו מעסיק, יוכלו להתייצב בשירות התעסוקה אחת לחודש ולהיות זכאים לדמי אבטלה למרות שלא פוטרו – זאת עד לסוף תקופת המשבר והחל”ת או עד להפנייתם לעבודה מתאימה.

העובדים יידרשו לחתום על הצהרה לחופשה ללא תשלום ולהצהיר כי למיטב ידעתם, בכוונת המעסיק לקלוט אותם חזרה לעבודה בתום תקופת המשבר. על העובדים המעוניינים לחתום בשירות התעסוקה, יהיה להתייצב אחת לחודש בין התאריכים 15-21 לחודש.

במסגרת ההקלות מיוחדות של המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה, עובד שיצא לחופשה ללא תשלום בשל משבר הקורונה לא יהיה מחויב לנצל את ימי החופשה הצבורים לזכותו והוא יוכל לקבל דמי אבטלה כבר מהיום הראשון, ללא קשר לכמות ימי החופשה הצבורים לו. 

הזכאות לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי מותנית גם בתנאים הרגילים הנדרשים לצורך הזכאות, כגון: גיל, תקופת אכשרה וכו’. 

הנחיות שירות התעסוקה הישראלי מצורפות כאן.

להלן סדר הפעולות הנדרש לקבלת דמי אבטלה בהתאם להנחיות המוסד לביטוח לאומי מצורפות כאן. 

רישום בשירות התעסוקה

כדי לקבל דמי אבטלה עליך להירשם בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה – לרישום און-ליין באתר שירות התעסוקה

מי שיירשם בשירות התעסוקה עד 31.3.2020, ייחשב כאילו הוא נרשם ב- 15.3.2020.

לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות פיזית במרכזי שירות התעסוקה.

הגשת תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי

כדי לקצר את משך זמן הטיפול בתביעה, אנו מבקשים להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה (בל/1500) באופן מקוון 

שימו לב, יש למלא תביעה מלאה, ולא ולשלוח לנו רק אישור של המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) במקום תביעה.

אנו ממליצים להירשם לאתר שירות אישי, כדי שתוכל לעקוב אונליין אחר הטיפול בתביעתך.

מסמכים שיש לצרף לתביעה:

המעסיק שלך צריך לשדר לנו ממערכת השכר שלו טופס 100 – ריכוז של תלושי השכר שלך. נא ודא עם מעסיקך שביצע זאת.

אם המעסיק לא שידר טופס 100 ואין אפשרות שהטופס ישודר על ידו, עליך לצרף אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) 
או

מכתב על הפסקת עבודה מהמעסיק – המציין את סיבת הפסקת העבודה (כגון פיטורין, התפטרות, יציאה לחל”ת, פנסיה וכד’) ותאריך ההפסקה, החתום בחתימה וחותמת המעסיק, ותלושי שכר של 12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו לרישום בשירות התעסוקה – כולל 6 חודשי עבודה אחרונים. חובה לצרף תלוש שכר של חודש העבודה האחרון.

כמו כן, ראו ידיעון של משרדנו על היתר זמני להעסקת עובדים עד 14 שעות ביממה – משבר הקורונה.

 

כתבות קשורות