על  מי מוטל הנטל להוכיח עבודה בשעות נוספות

על מי מוטל הנטל להוכיח עבודה בשעות נוספות

על  מי מוטל הנטל להוכיח עבודה בשעות נוספות

סעיף 26ב’ לחוק הגנת השכר, התשי”ח-1958, קובע כי במקרים בהם המעסיק לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה (ככל שהוא חייב לנהלו), יעבור נטל הראיה בעניין שעות העבודה לכתפי המעסיק.

להלן סיכום סעיף 26ב’ לחוק הגנת השכר:

בתביעה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק – כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת.

כמו כן, בסעיף 26ב’ נקבע כי למרות הפסקה הנ”ל,  אם מדובר בתביעה לתשלום שכר עבודה בעד תשלום שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על 60 שעות נוספות חודשיות.

המשמעות האופרטיבית במצבים שהמעסיק לא הציג פנקס שעות עבודה, היא כזאת:

  1. בתביעה של עובד לשכר עבודה (עד 182 שעות בחודש) – נטל הראיה בעניין כל שעות העבודה יוטל על המעסיק.
  2. בתביעה של עובד לגמול עבודה במנוחה השבועית – נטל הראיה בעניין כל שעות העבודה יוטל על המעסיק.
  3. בתביעה של עובד לגמול שעות נוספות (עד 60 שעות נוספות בחודש) – חובת ההוכחה של המעסיק היא רק עד 15 שעות נוספות בשבוע או עד 60 שעות נוספות בחודש (לכל היותר).
  4. בתביעה של עובד לגמול שעות נוספות (מעל 60 שעות נוספות בחודש) – על השעות שמעל ל-60 שעות חודשיות, נטל ההוכחה יהיה על העובד.

 פסקי דין של בתי הדין האזוריים לעבודה – לאור סעיף 26ב’ לחוק הגנת השכר

סע”ש (אזורי ירושלים) 49660-10-17 אבו גרבייה נ’ ג.ג. סי – הסעת תיירים בע”מ (07.01.2021)

בית הדין קבע כי ס’ 26(ב) לחוק הגנת השכר, תשי”ח-מטיל את נטל ההוכחה לשעות נוספות על הנתבעת שלא הציגה כל רישום.

עם זאת, בית הדין קבע כי על העובד להוכיח “מתכונת עבודה” וזאת לא הוכח ונסתר בתצהירו, לפיכך יש לדחות את תחשיב התובע לשעות נוספות לפי “מתכונת עבודה”.

 סע”ש (אזורי באר שבע) 51355-01-18 KAEOBAMRUNG נ’ גורמזנו ואח’ (01.10.2020)

סעיף 26ב’ (א) לחוק הגנת השכר, קובע כי במצב בו הצדדים חלוקים בדבר שעות העבודה בעדן נתבע השכר והמעסיק לא הציג רישומי נוכחות מפנקס שעות עבודה, נטל ההוכחה מוטל על שכמו של המעסיק להוכיח שהעובד לא עבד בשעות העבודה השנויות במחלוקת. וככל שלא עמד בנטל להוכיח השעות הנוספות, עליו לשלם לעובד 60 שעות עבודה נוספות חודשיות.

 בית הדין הארצי לעבודה קבע כי סעיף 26ב’ לא פוטר את העובד מהגשת גרסה סדורה ביחס לשעות עבודתו:

 “אכן, על פי תיקון 24, אם המעסיק “לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו”, דהיינו פנקס עבודה על פי סעיף 31 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”ח – 1958, עובר אל המעסיק הנטל להוכיח כי “העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת”. אין בהוראות תיקון 24 לחוק הגנת השכר כדי לפטור את העובד מהצגת גרסה בנוגע לשעות העבודה הנוספות או שעות העבודה במנוחה שבועית שבהן לטענתו עבד ולא שולם לו בעדן שכר או הגמול המגיע לו לפי החוק, ומהצגת תחשיב, ולו על דרך של אומדנא, של הסכום הנתבע על ידו כשכר וגמול בעד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית על יסוד גרסתו”.

רועי סבג, עורך דין דיני עבודה בחיפה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בדיני עבודה ובהליכים משפטיים ובתביעות לתשלום שעות נוספות. עו”ד סבג מלווה גם מעסיקים ועובדים בשלבים מקדמיים לתביעה, לצורך בירור זכויות העובדים.

משרדנו מייצג את לקוחותיו בפריסה ארצית – במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

 

כתבות קשורות