פיצויי פיטורים לעובד עם חוזה לתקופה קצובה

פיצויי פיטורים לעובד עם חוזה לתקופה קצובה

פיצויי פיטורים לעובד עם חוזה לתקופה קצובה

בסעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג – 1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים) שעניינו “אי חידוש חוזה עבודה“, נקבע:

היה עובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לעניין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעסיק לחדש את החוזה; סירב העובד לחדש את החוזה – רואים אותו, לעניין חוק זה, כאילו התפטר.

הצעת המעסיק לחדש את החוזה כאמור בסעיף קטן (א), צריך שתימסר לעובד לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת החוזה”.

מהוראות הדין עולה, אם כן, שאם כאשר עובד המועסק בחוזה לתקופה קצובה טוען לזכאות לפיצויי פיטורים – כל שעליו להראות הוא שקיים חוזה לתקופה קצובה וכי התקופה הגיעה לקיצה.

בשלב זה, יוטל הנטל על המעסיק להראות שהציע לעובד לחדש את החוזה, באותם התנאים לפחות, בהתאם להודעה שנמסרה לעובד לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת החוזה.

האם חובה לקיים שימוע בתום התקופה הקצובה?

עת המדובר בהתקשרות ארוכת טווח, העשויה פלחים פלחים, גם אם לעובד אין זכות קנויה למשרה, חייב המעסיק במתן הודעה מראש לעובד על כוונתו שלא להאריך עוד את ההתקשרות עימו; לפרט את הטעמים העומדים ביסוד אותה כוונה; לאפשר לעובד להביא בפניו את תגובתו וליתן לו הזדמנות הולמת לנסות ולהעביר את רוע הגזירה.

בית הדין לעבודה ציין כי הנמקת מעשה הפיטורים בדיעבד, אינה מרפאה את הפגם הנובע משלילת זכות הטיעון במועדה, בטרם הבשילה ההחלטה, שהיא בלתי הפיכה.

רועי סבג, עורך דין דיני עבודה בחיפה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בדיני עבודה ובהליכים משפטיים. עו”ד סבג מלווה גם מעסיקים ועובדים בשלבים שבטרם יציאת העובדים לפרישה ובשימועים בטרם פרישת העובדים.

משרדנו מייצג את לקוחותיו בפריסה ארצית – במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

 

כתבות קשורות