פקדון עובדים זרים

רועי סבג יועץ משפטי חברת שמירה

חובת הפקדה לפיקדון עובדים זרים

כיום, עובדים זרים מועסקים בישראל בעיקר בענפי העיסוק הבאים: בניין, חקלאות, נקיון, מלונאות וסיעוד.

על פי חוק עובדים זרים, תשנ”א-1991, מעסיק של עובד זר שהוא מבקש מקלט (מסתנן) מחויב להפריש על חשבונו 16% משכרו של העובד לפקדון חודשי, החל מיום עבודתו הראשון של העובד.

אוכלוסיית היעד של החוק הינה עובדים זרים בעלי רישיון שהייה זמני בישראל מסוג 2א5.

להפקדת הפקדון יש מספר מטרות. המטרה הראשונה היא להבטיח את הפקדות המעסיק לפנסיה ופיצויים עבור העובד ולמנוע אי תשלום זכויות קוגנטיות והמטרה השנייה היא לקדם ולעודד את יציאתו של העובד המסתנן מהארץ.

שכר העבודה שממנו יש להפקיד עבור הפקדון החודשי הוא שכר העבודה הרגיל, ללא שעות נוספות או רכיבי שכר המהווים תוספת במשכורתו של העובד.

על פי פסיקת בית הדין הארצי, ההפרשה לקופת הפקדון אינה מחליפה את חבותו של המעסיק לתשלומים שעל המעסיק לשלם ע”פ דין, צווי ההרחבה וע”פ הסכמים קיבוציים החלים על העובד.

מבקש המקלט יהיה זכאי לקבל את כספי הפקדון בעת עזיבתו את הארץ, אך אם יעזוב את הארץ לאחר המועד הקבוע, ינוכה חלק מכספי הפקדון בהתאם לתקופה שהשתהה ביציאה מן הארץ.

בעבר, המעסיק נדרש לנכות כ-20% משכרו של העובד (על חשבון העובד) ולהפקיד אותם בפקדון, יחד עם כספי הפקדון שאותם המעסיק מפריש. בעקבות פסיקת בג”צ בהליך 2293/17, בוטלה דרישה זו ועל כן המעסיק מחויב להפריש לקופת הפיקדון רק את חלקו (כ-16%).

אשר על כן, על המעסיק להפריש את סכומי הפקדון מכספו וחל עליו איסור מוחלט לנכות סכומי פקדון משכרו של העובד המסתנן.

עובדים זרים שהינם מבקשי מקלט המועסקים בענף הניקיון, זכאים מכח ההסכם הקיבוצי החל עליהם להפרשות לקרן פנסיה וקופת הפיצויים העולות על 16% משכרם. על המעסיק לשלם לעובדים אלו את ההפרש בין גובה ההפרשות על פי ההסכם הקיבוצי לבין ההפרשה בסך 16% לקופת הפיקדון. בנוסף, בהתאם להסכם הקיבוצי ,על המעסיק לשלם לעובדים אלו תשלומים עבור קרן השתלמות.

רועי סבג, עורך דין דיני עבודה בחיפה

עורך דין רועי סבג מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בדיני עבודה בתביעות של עובדים זרים. עו”ד סבג מייצג את לקוחותיו בהליכים משפטיים בבית הדין לעבודה בחיפה ובכל רחבי הארץ. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות. זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

כתבות קשורות