קרן פנסיה פעילה

קרן פנסיה פעילה – ממתי המעסיק צריך להפריש לפנסיה?

סעיף 6(ה) לצו ההרחבה לפנסיה חובה קובע את המועד לתחילת הביטוח הפנסיוני, באופן הבא:

“…. העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות על פי צו זה, כמפורט בסעיף ד’ לעיל, מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה (להלן – תקופת המתנה).

עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו בשיעורים שנקבעו בפסקה (ד) לעיל; ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה;”.

כלומר,  צו ההרחבה לפנסיית חובה קובע כי עובד יהיה זכאי לביטוח פנסיוני מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה, אלא אם כן הוא התקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, שאז הוא יהיה זכאי להפקדות פנסיוניות מהיום הראשון לעבודתו.

בתי הדין לעבודה קבעו כי על עובד אשר הגיש תביעה לביצוע הפקדות פנסיוניות במשך ששת החודשים הראשונים לעבודתו, להוכיח כי הציג בפני המעסיק – בתחילת עבודתו – מסמכים המוכיחים קיום “קרן פנסיה פעילה”. במקרים בהם יתבהר לבית הדין לעבודה כי טענת העובד לקיום קרן פנסיה פעילה עלתה רק לאחר סיום עבודתו, תידחה תביעתו בשל חוסר תום לב והסתמכות המעסיק על המצג בזמן אמת.

המלצתו למעסיקים היא, להוסיף בהסכם העבודה התייחסות לעצם קיומה של קופת קרן פנסיה פעילה לעובד. שכך שלא תהיה מחלוקת באשר לעצם קיומה של הקרן.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  –  תביעות להפקדות פנסיוניות מהיום הראשון לעבודה

עורך הדין רועי סבג ייצג את המעסיקים הגדולים והמובילים ביותר במשק בתיקי דיני עבודה מורכבים וקשים. הניסיון המשפטי שצבר מעניק למשרד עורכי דין רועי סבג יתרון משמעותי בייצוג בתביעות בבתי הדין לעבודה, שכן עורך הדין רועי סבג מכיר לעומק את המערכות, החשיבה ודרכי הפעולה בתביעות בדיני עבודה. 

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג מוביל בתביעות דיני עבודה ובייצוג מעסיקים ועובדים. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות.

כתבות קשורות