תביעות מיקור חוץ

דיני עבודה

מיקור חוץ – הכלי של מיקור חוץ נוצר על רקע שינויים בכלכלה העולמית ובמערכת יחסי העבודה בעשורים האחרונים. מטרתו של כלי מיקור החוץ היא בראש ובראשנה לייעל את פעילות המעסיק באמצעות העברת פעלות שאינה בליבת הארגון לתפעול על ידי גורמים חיצוניים. כל זאת, בעוד שהשליטה הישירה של המעסיק תישאר רק בפעילות הליבה שלו. מיקור החוץ מאפשר למעסיק להשקיע את מירב המשאבים בתחום התמחותו, כאשר פעילויות נלוות לליבת הארגון מיוצאות לגופים אחרים.

הגשת תביעה כנגד חברות כוח אדם או חברות שירותים דורשת עורך דין דיני עבודה בעל ניסיון משפטי רב בהתמודדות מול חברות כוח אדם/שירותים גדולות שכן ברשותם כוח, עוצמה כלכלית וידע משפטי רב בניהול תובענות הנוגעות למיקור חוץ. יתרה מזאת, ככלל, תביעות של מיקור חוץ מוגשות גם כנגד המעסיק שהזמין את השירותים, ולכן מדובר בשכבת הגנה נוספת של המעסיקים כנגד תביעות של עובדי כוח אדם או עובדי שירותים שעבדו בחברות כוח אדם/שירותים.

סוגי מיקור חוץ (outsourcing)

הפסיקה מבחינה בין שני סוגים של מיקור חוץ:

מיקור חוץ של פונקציות

הכוונה היא להוצאת תחומים פונקציונליים שלמים מתוך המסגרות הארגוניות לקבלני משנה. מיקור חוץ אותנטי מתקיים במקרים בהם פונקציה כלשהי מועברת למפעל אחר המתמחה בביצועה.

למשל: שירותי מחשב, שיווק או מכירות וכדומה.

בדרך זו, קבלן המשנה מבצע את העבודה בחצריו של המעסיק והוא אחראי לספק למעסיק את השירותים או את המוצרים שעליהם סוכם. במקרה שבו קבלן המשנה אינו עומד בהתחייבויותיו לשביעות רצונו של הארגון, ההנחה היא כי ניתן להחליפו באחר.

מיקור חוץ של כוח אדם

שימוש בקבלני כוח אדם על מנת לקבל לתוך הארגון את שירותיהם של עובדי הקבלן, שניתן להעסיק אותם, כל עוד זקוקים לשירותיהם או מעוניינים בהם ו”להחזירם” לקבלן כח האדם כאשר אין בהם עוד צורך. במקרה זה העבודה מתבצעת בדרך כלל בחצריו של הארגון מקבל השירות. לעתים קרובות, עובדי מיקור החוץ ועובדי המעסיק עובדים בצוותא באותו תפקיד או באותו תחום, כתף אל כתף.

מיהו המעסיק? תביעות מיקור חוץ

זיהוי המעסיק במתכונת העסקה מורכבת נדון רבות בפסיקה. בתי הדין לעבודה נדרשים לדון לעיתים קרובות בשאלה מי הוא המעסיק האמיתי של העובד והאם העסקתו של העובד במיקור חוץ הייתה העסקה אותנטית ולגיטימית או העסקה פיקטיבית למראית עין בלבד, אשר נעשתה משיקולים אסורים.

הגדרתו של אדם כעובד המעסיק, אינה נקבעת רק על פי הסכמת הצדדים אלא על סמך נסיבות כל מקרה ומקרה. בהתאם לכך, לשם הכרעה בשאלה אם מתקיימים יחסי עובד ומעסיק בין שני צדדים, יש לבחון את מהות היחסים שנוצרו בפועל, ובחינת כל הסממנים ועובדות המקרה.

בפסיקה (פרשת רות) נקבעו מבחני עזר, אשר מטרתם לסייע לאבחון המעסיק האמיתי. לדוגמה:  מי קיבל את העובד לעבודה; מי קבע והסדיר את תנאי קבלתו; מי קובע את מכלול תנאי עבודתו של העובד; מי קבע את שכרו ואת התנאים הנלווים; מי נותן חופשות לעובד; ממי על העובד לבקש את אישור חופשותיו; מי משבץ את העובד במקום העבודה; בידי מי הכוח לפטר את העובד ; בפני מי עליו להתפטר; כיצד דווחו יחסי הצדדים למס הכנסה; כיצד הצהירו הצדדים ונרשמו במוסד לביטוח לאומי; מי מפקח על עבודת העובד; למי שייך הציוד והכלים המשמשים את העובדת במשימותיו בעבודה; תקופת העבודה ועוד.

על פי פסיקת בתי הדין לעבודה, במקרים מסוימים ניתן לקבוע כי המשתמש וקבלן המשנה אחראים ביחד ו/או לחוד כלפי העובדים, כמעסיקים במשותף.

על כן, לזיהוי המעסיק ולאבחנה בין שני סוגיו השונים של מיקור החוץ ישנה חשיבות רבה.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  –  תביעות למיקור חוץ

עורך הדין רועי סבג ייצג את המעסיקים הגדולים והמובילים ביותר במשק בתיקי דיני עבודה מורכבים וקשים. הניסיון המשפטי שצבר מעניק למשרד עורכי דין רועי סבג יתרון משמעותי בייצוג עובדים, שכן עורך הדין רועי סבג מכיר לעומק את המערכות, החשיבה ודרכי הפעולה בתביעות דיני עבודה מצד מעסיקים והוא ידע למנף ידע וניסיון זה לטובת העובדים שנפגעו.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג מוביל בתביעות דיני עבודה ובייצוג עובדים שנפגעו זכויותיהם. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג במקצועיות ויעילות לפיצוי המרבי המגיע להם.

אם נפגעו זכויותך במקום העבודה, צרו קשר עוד היום לפגישת ייעוץ אישית, שבמסגרתה נכירך באופן אישי ונלמד את המקרה, כך שנוכל להכין מסגרת לתביעה כנגד המעסיק.

אם אתם מעסיקים עובדים וזקוקים לייעוץ משפטי, אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

אם אתם עובדים שזקוקים לעורך דין דיני עבודה לרבות:  עורך דין דיני עבודה בחיפה, עורך דין עבודה בקריות, עורך דין דיני עבודה בנהריה, משרד עורכי דין בחיפה, עורך דין דיני עבודה בצפון, אנא צרו קשר בטלפון 04-625-0000.

 

כתבות קשורות