תביעת פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים

תביעה לפיצויי פיטורים

במסגרת חוק פיצויי פיטורים מוגדרים הזכאים לקבלת תשלום פיצויי פיטורים בעת סיום יחסי עובד ומעביד. החוק קובע כי מי שעבד במהלך שנה רצופה או יותר באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק, זכאי לקבל סכום, ששווה לשכרו החודשי בעבור כל שנה שעבד, להוציא דמי הבראה, נסיעות ותוספת שכר בגין שעות נוספות. כמו כן, סכום זה אינו כולל חופשות בהסכמתו של המעביד, ימי חופשה בגין מחלה, ימי מילואים, שבת או חג.

תשלום כספי הפיצויים מותנה בפיטורי העובד או בהתפטרותו בנסיבות מסוימות, המוגדרות בחוק בפירוט נרחב. כמו כן, פירט החוק מספר מקרים יוצאי דופן, אשר גם בגינם ישולמו לעובד כספי פיצויים.

כיצד העובד יכול לפדות את כספי הפיצויים שמגיעים לו?

אם העובד חתם על הסכם עבודה, בו הסכימו הצדדים על הפרשת חלק מכספי הפיצויים לקופת גמל, יוכל לפדות העובד את כספי הפיצויים שמגיעים לו לאחר פיטוריו, ואת יתרת הסכום יקבל מהמעסיק. לצורך פדיון הכספים שמגיעים לו, העובד יקבל מהמעסיק אישור לשחרור כספים. אם המעסיק לא עשה זאת תוך 4 חודשים ממועד פיטוריו של העובד, העובד רשאי לפדות את הכספים ללא אישור המעסיק.

מי שכספי הפיצויים שלו לא מצויים בקופת גמל, יקבל את מלוא הסכום ישירות מהמעסיק.

באילו מקרים חריגים זכאי העובד לקבל פיצויי פיטורים?

 • עובד שפוטר לאחר 11 חודשי עבודה, והמעסיק לא שכנע את בית הדין לעבודה כי פיטוריו היו מוצדקים, זכאי לקבל פיצויים עבור שנת העסקתו.
 • עובד שפוטר כתוצאה משינויים בארגון, כמו חילופי מעביד או שינויים רה- ארגוניים שונים זכאי לקבל פיצויים עבור כל תקופת העסקתו. במידה והתחלפו מעסיקים, חובת תשלום כספי הפיצויים חלה על המעסיק החדש.
 • עובד ששינה תפקיד, החליף משרה או עבר לסניף אחר זכאי לקבל פיצויים עבור תקופת העסקתו בארגון.
 • עובד שפוטר כתוצאה מסגירה או פירוק החברה בה הועסק זכאי לקבל פיצויים בגין כל תקופת העסקתו.
 • במידה ועובד נפטר, בני משפחתו (בן או בת הזוג וילדיו) זכאים לקבל את כספי הפיצויים המגיעים לו. אם לנפטר אין ילדים, הוריו זכאים לקבל את הכסף שמגיע לו.
 • עובד שמעסיקו פשט רגל זכאי לקבל את מלוא הפיצויים שמגיעים לו בגין תקופת העסקתו.
 • עובד עונתי, שהועסק במהלך שנתיים רצופות 2 עונות או יותר, ופוטר, זכאי לקבל פיצויים, גם אם הועסק לסירוגין.

אם חלו אחד מן המקרים הנ”ל והעובד לא קיבל את מלוא הפיצויים המגיעים לו, הוא רשאי להגיש תביעת פיצויי פיטורים.

באילו מקרים זכאי העובד לקבל כספי פיצויים גם אם התפטר מיוזמתו?

 • אם הגיע/ה לגיל פרישה
 • אם התפטר/ה עקב מצב בריאותי לקוי שלו/ה או של בן משפחה
 • אישה לאחר לידה שהתפטרה לצורך טיפול בילד
 • אם התפטר/ה לאחר קבלת ילד לאימוץ/ ילד מאם פונדקאית/ ילד למשפחת אומנה לצורך הטיפול בו
 • אם התפטר/ה עקב הרעה בתנאים או הרעה בתנאים עקב שינוי מקום העבודה
 • אם התפטר/ה עקב מעבר למקום מגורים מרוחק
 • אם הועסק/ה במתכונת עונתית למעלה מ- 3 עונות רצופות והובטחה משרה רצופה
 • אם התפטרה עקב שהייה במעון לנשים מוכות
 • אם התפטר/ה עקב גיוס לצה”ל/ למשטרה/ לשב”ס או עקב התנדבות לשירות לאומי- אזרחי/ התנדבות למטרה לאומית או ציבורית
 • אם התפטר/ה עקב בחירה למשרת ראש רשות מקומית או סגן ראש
 • אם התפטר/ה עקב חילופי מעסיקים באותו מקום עבודה

מתי נדרש מהמעסיק לשלם את כספי הפיצויים?

על המעסיק מוטלת חובת תשלום כספי הפיצויים במועד המאוחר מבין הבאים:

 • יום הפסקת יחסי עובד ומעביד
 • מועד שנקבע לצורך זה במסגרת הסכם עבודה, הסכם קיבוצי או צו הרחבה

על הלנת שכר ופיצויי פיטורים

כל עיכוב של כספים המגיעים לעובד, בין שהם בגדר משכורתו או בגדר כספי פיצויים שהוא זכאי לקבל, מוגדר בחוק כהלנת שכר, ועלול לגרור תביעה פיצויי פיטורים. בית הדין לעבודה מתייחס להלנות שכר בחומרה, ומקל על המעסיק רק במקרים בהם הוא מוכיח כי הלנת השכר נעשתה בתום לב או עקב נסיבות שאינן תלויות בו.

מעסיק שלא שילם לעובד את כספי הפיצויים המגיעים לו מעל 15 ימים ממועד התשלום הנדרש על פי חוק, צפוי להיענש ולקבל קנסות בגין תקופת הלנת השכר.

באילו מקרים כדאי להסתייע בעו”ד פיצויי פיטורים?

עבור עובד שפוטר, מבקש לקבל את מלוא הפיצויים שמגיעים לו תביעה מול המעסיק עלולה להיות כרוכה באי נעימות. סיוע של עורך דין פיצויי פיטורים יכול למנוע את אי הנעימות, ואף לסיים את התהליך כמה שיותר מהר, כשהעובד מממש את מלוא הזכויות שמגיעות לו על פי חוק.

גם עובד שקיבל את הפיצויים שמגיעים לו יכול להסתייע בעו”ד שמתמחה בדיני עבודה על מנת לבחון האם קיבל את כל הכספים שמגיעים לו ושפיטוריו התנהלו על פי חוק.

 

כתבות קשורות