תשלום דמי מחלה למנקה העובדת במשק הבית

הפליית עובדים מחמת גיל

עובדת המועסקת כעוזרת/מנקה במשק הבית בית זכאית להיעדר מעבודתה בשל מחלתה, ועל המעסיק לשלם בגין היעדרותה דמי מחלה, בהתאם לכמות ימי המחלה שצברה העובדת במהלך תקופת העבודה.

כיצד נצברים ימי המחלה לעובדת משק הבית?

אם מדובר בעובדת המועסקת במשרה חלקית או שמדובר בעובדת המקבלת שכר שעתי או יומי (ולא משכורת חודשית), צבירת ימי המחלה תתבצע בהתאם לסעיף 4 לחוק דמי מחלה, כמפורט בדרך הבאה:

מספר ימי העבודה בפועל באותו חודש = הסכום * 1.5

                          21.66

כך לדוגמה, אם מדובר בעובדת ניקיון שעבדה באותו חודש 4 ימים במשק בית מסוים, היא זכאית לצבור 0.27 ימי מחלה מאותו משק בית (מעסיק).

4 ימי עבודה/21.66 = 0.84 * 1.5

   שווי יום המחלה

סכום דמי מחלה הוא בגובה שכר העבודה הרגיל שלו הייתה זכאית העובדת, ככל שהיתה מגיעה לעבודה כרגיל.

שווי יום מחלה, לעובדת אשר שעות העבודה שלה משתנות מדי חודש

שווי יום המחלה יהיה בהתאם לשכר הממוצע ליום עבודה ב-12 החודשים שקדמו למחלה.

שכר יומי ממוצע הוא שכר 12 החודשים האחרונים חלקי במספר ימי העבודה שעבדה בחודשים אלו.

חשוב לזכור כי בגין יום המחלה הראשון לא תקבל העובדת שכר עפ”י חוק. עבור היום השני והיום השלישי במחלה זכאית העובדת לסך של 50 אחוזים משכרה היומי, ואילו החל מהיום הרביעי תהיה זכאית לשכרה היומי הרגיל, כתחליף ליום עבודה.  

מה קורה אם מדובר במנקה אשר עובדת בכמה בתים (מעסיקים בשבוע אחד)?

אם העובדת הביאה אישור רפואי כי חלתה ביום א’, ואילו יום העבודה הקבוע של העובדת אצל אותו מעסיק הוא ביום ג’, אז הרי שהעובדת תהיה זכאי ביום ג’ (היום השלישי במחלה) לקבל רק 50% משכרה. לעומת זאת, אם האישור הרפואי של העובדת מציין כי יום המחלה הראשון שלה הוא ביום ג’, אז הרי שהיא לא תהיה זכאית לשכר בגין היעדרותה ביום ג’, היום הקבוע אצל אותו מעסיק.

כתבות קשורות