דיני עבודה – פגיעה בפרטיות העובד מול הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק

איך לקבל אישור מפקיד השומה על פטור בתשלום מס

דיני עבודה – פגיעה בפרטיות העובד מול הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק

החוק במדינת ישראל מעמיד לרשות אזרחיו מספר זכויות בסיסיות שלא ניתן לפגוע בהן אלא לתכלית ראויה ובכפוף לחוק.

אחת הזכויות הבסיסיות הינה הזכות לפרטיות, אשר עוגנה בשני חוקים עיקריים:

סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד וחירותו

א. כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

ב. אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.

ג. אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

ד. אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות

2. האזנה האסורה על פי חוק.

  1. צילום אדם כשהוא ברשות היחיד.

עורך דין לדיני עבודה בחיפה רועי סבג, בעל ניסיון עשיר בייצוג מעסיקים קטנים כגדולים, מוסדות וארגונים, ייצוג עובדים נגד המעסיקים בערכאות משפטיות כגון בית הדין לעבודה חיפה, בית הדין לעבודה בתל אביב, בית הדין הארצי לעבודה וערכאות נוספות.

התנגשות בין זכויות המעסיק לבין זכויות העובד

כמעט כל עורך דין דיני עבודה בחיפה ולא רק, יוכל להצביע על העימות הקיים בין זכויות העובד לבין זכויות המעסיק לנהל את העסק לפי ראות עיניו.

במילים פשוטות קיימת התנגשות בין הזכות לקניין של המעסיק לבין הזכות לפרטיות של העובד במקום עבודה.

כאשר קיימת סתירה בין הזכויות והעניין מגיע לערכאה שיפוטית קרי, בית דין לעבודה

יבחן העניין על  ידי איזון מירבי בין זכויות העובד לפררוגטיבה הניהולית של המעסיק.

להלן מספר דוגמאות לאופן בו הגנה על הפרטיות באה לידי ביטוי במקום עבודה – איזון בין זכויות בדיני עבודה:

  1. התקנת מצלמות אבטחה – בית הדין לעבודה קבע כי מעסיק רשאי להתקין מצלמות אבטחה במקום עבודה אך בתנאי שהעובדים מודעים לקיומן ולמיקומן.
  2. צילום עובד במהלך עבודה ללא הסכמתו – עובד שגילה כי המעסיק מצלם אותו ללא ידיעתו, יכול שיהיה זכאי בתנאים מסוימים לתשלום פיצויי פיטורים. כך לדוגמה, בית הדין לעבודה קבע כי בנסיבות מסוימות, כאשר נוצר משבר אמון בין העובד למעסיק, אין לדרוש מהעובד לשוב לעבודתו ולכן, דין התפטרותו כדין פיטורים.
  3. התקנת מצלמות למרות התנגדות העובד – אף על פי שלמעסיק קיימת הזכות לנהל את עסקו בצורה הטובה ביותר המשרתת את האינטרסים שלו, המצב המשפטי אינו מאפשר יצירת פגיעה בפרטיות עובדיו.

    הנה כי כן, התקנת מצלמות אבטחה בעסק למרות התנגדות העובדים, יכולה להוות עילה להתפטרות בעקבות הרעה בתנאי עבודה.

נבהיר כי התקנת מצלמות במקום עבודה אינה אסורה, אך ביצועה חייב לדור בכפיפה אחת יחד עם המצב המשפטי ולאזן בין הזכות להגנה על קניינו של המעסיק, לבין הזכות לפרטיות של העובד.

יש לומר כי התקנת מצלמות אבטחה במקום עבודה הפך להיות עניין שבשגרה, אך עם התפתחות הטכנולוגיה והעולם הדיגיטלי נוספו אין ספור אמצעים נוספים המאפשרים מעקב אחר עובדים כגון: התקנת GPS ברכב אשר הועמד לרשות העובד על ידי המעסיק, התקנת אמצעי מעקב בטלפון הנייד שניתן לעובד לטובת ביצוע עבודתו, מעקב אחר פעולות המתבצעות על גבי מחשב העומד לרשותו של העובד וכד.

כפי שניתן לראות, גם בתי הדין לעבודה וגם המחוקק מייצרים מעטפת הגנה על פרטיות העובד במקום עבודה בחיפה, פרטיות העובד בתל אביב ובכל מקום בארץ, באמצעות איזון בין האינטרסים.

אם אתם מעוניינים לקבל ייעוץ משפטי הנוגע לזכויות עובדים ומעסיקים, משרד עו”ד דיני עבודה בחיפה בניהולו של עו”ד רועי סבג, יעניק לכם ייעוץ מקצועי ומדויק מעולם דיני העבודה כגון: הסכם העסקה, פיטורי עובד, ייעוץ לפני נקיטת הליכים בבית דין לדיני עבודה וכד.

לתיאום פגישת ייעוץ ניתן לפנות למשרדנו: 04-625-0000

 

כתבות קשורות