הכשרה מיוחדת

הכשרה מיוחדת

רועי סבג, משרד עורכי דין מתמחה בייצוג עובדים ומעסיקים בהליכים משפטים הנוגעים להכשרה מיוחדת, הגבלת חופש העיסוק ותניית אי תחרות.

מעסיק הממן הכשרה מקצועית לעובדו, רשאי בנסיבות מסוימות לדרוש מהעובד להתחייב לעבוד אצלו במשך תקופת עבודה מינימלית. כאשר עובד מפר את התחייבותו ועוזב את העבודה, ללא אישור המעסיק, בטרם הסתיימה התקופה שאליה התחייב בחוזה העבודה, רשאי המעסיק לתבוע מהעובד את עלות ההכשרה.

נקודת המוצא היא העובדה שלכל עובד עומדת זכות למימוש כישוריו ולמיצוי כושר ההשתכרות שלו, לרבות בדרך של תחרות עם מעסיקו לשעבר. אחד ה”אינטרסים הלגיטימיים” שהוכרו בפסיקה לצורך מתן תוקף לתניית אי-תחרות הינו מצב שבו העובד קיבל הכשרה מיוחדת במהלך תקופת עבודתו.

בפסיקה נקבע כי מעסיק רשאי להתנות השתתפותו של עובד בקורס או בהכשרה מקצועית בכך שהעובד ישיב למעסיק את עלות ההכשרה ואף את שכר העבודה ששולם לו במהלכה וזאת בהתאם למבחנים של סבירות ומידתיות (ראה: ע”ע 292/99 עדי עמיחי ואח’ נ’ חברת יוסי גולדהמר בע”מ ואח’, ניתן ביום 17.7.00, פורסם בנבו).

פסיקה זו נועדה להגן על זכות הקנין של המעסיק, לתמרץ מעסיקים להשקיע בהון האנושי של עובדיהם במטרה לשפר ולטייב את כישוריו ויכולותיו ולמקסם את התועלת המופקת מעבודתו.

שיפור ממנו אמור, בסופו של יום, להנות גם העובד – בין על ידי גיוון עבודתו והתקדמות במקום העבודה אצל מעבידו ובין על ידי פתיחת אופקים חדשים אצל מעבידים אחרים.

מידת ההנאה היחסית שמפיק כל אחד מן הצדדים תלויה כידוע בסוג ההכשרה או הכשירות שרוכש העובד, כאשר בהקשר זה נהוג לאבחן בין “כשירויות כלליות” אותן יכול העובד לשאת עמו לכל אשר יילך גם לאחר סיום עבודתו אצל המעביד הספציפי לבין כשירויות ספציפיות שכוחן יפה בעיקר למקום העבודה המסוים בו מועסק העובד.

על פי פסיקת בתי הדין לעבודה, כאשר עובד טוען שאין תוקף לתנית אי התחרות בשל הכשרה מקצועית בהסכם ההעסקה, עליו להוכיח שלא נשלח להכשרה חיצונית, וכל הכשרתו נעשתה במהלך תקופת עבודתו, ולכן אין להתייחס להכשרה שכזו כאל “הכשרה מיוחדת” המצדיקה הגבלת חופש העיסוק של העובד.

פעמים רבות ניתן לטעון כי ההכשרה שקיבלו העובדים הייתה במסגרת חפיפה רגילה ולא מעבר לכך.  על העובד להוכיח בתביעתו בין השאר שהכשרת החברה לא עלתה לה בממון רב, או בממון בכלל, מעבר לתשלום משכרותו של העובד. כלומר לטעון שמדובר בהכשרה שנעשתה במהלך תקופת עבודתה (On the job training) ולא ב”הכשרה מיוחדת”.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  –  ייצוג בהליכים משפטיים לאכיפת סעיף “הכשרה מיוחדת”

משרד עורכי דין רועי סבג מוביל בתביעות דיני עבודה ובייצוג עובדים ומעסיקים. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות.

אם אתם מעסיקים הזקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין בדיני עבודה, אנא צרו קשר עם משרדנו בטלפון  04-625-0000.

 

 

כתבות קשורות