הקלות חדשות במיסוי ניצולי שואה – יום הזיכרון לשואה ולגבורה

עובדים זרים

זכויות מס לניצולי שואה – יום הזיכרון לשואה ולגבורה

היום בצהריים, 20.4.2020 פרסמה רשות המסים לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תמצית של הקלות במס הכנסה ובמיסוי מקרקעין לניצולי שואה ולהלן עיקרי הדברים.

הקלות במס הכנסה:

מי שנקבעה לו נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים בשיעור של 100% או 90% ומעלה (לפי חישוב מיוחד) – זכאי לפטור ממס על הכנסותיו.

אם קיימת לנכה הכנסה חייבת במס ששולם עליה מס והוא לא נהנה מהפטור, באפשרותו להגיש בקשה להחזר מס ששילם עד 6 שנים אחורה.  מידע מפורט במדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות.

כמו כן, רשות המיסים הוסיפה וקבעה כי קצבאות נכות המשולמות על ידי מדינת חוץ לניצולי שואה, קצבאות נכות המשולמות על ידי ממשלת ישראל לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים וכן תקבולי ביטוח סוציאלי המתקבלים על ידי תושב ישראל מרשויות מדינה זרה – פטורות מס.

הכנסות מריבית, שנבעו מתוכניות חסכון או מפיקדונות במטבע חוץ אשר מקורן בפיצויים, בקצבה או בקצבת נכים (נכי רדיפות הנאצים, יתומי מלחמת העולם השנייה וכדומה) – פטורות ממס.

הקלות במיסוי מקרקעין:

נכה לצמיתות לפי חוק נכי המלחמה בנאצים בשיעור של 19% ומעלה, וכן נכה לצמיתות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בשיעור של 50% ומעלה הזכאי לתגמולים מאוצר המדינה על פי חוק זה – זכאי להקלה בתשלום מס רכישה בעת רכישת דירת מגורים או קרקע לבניית דירת מגורים, לשם שיכונו.

אם מדובר בדירה יחידה של הנכה שנרכשה מיום 6.12.2016 ואילך בסכום של עד 2.5 מיליון ₪, זכאי הנכה לשילוב בין המדרגה הראשונה החלה ברכישת דירת מגורים יחידה לכלל הציבור לבין ההקלה לפי התקנה. כלומר עד לסכום של 1,744,505 ₪. בשנת 2020 לא ישולם מס רכישה ועל היתרה ישולם מס בשיעור 0.5%.  

אם הדירה שנרכשה היא בסכום העולה על 2.5 מילון ₪, שיעור מס הרכישה יעמוד על 0.5% על כל סכום הרכישה. ההקלה כזו תינתן פעמיים בחיים בלבד.

ניצולי שואה המעוניינים לבדוק את זכאותם מוזמנים לפנות למשרדנו. אנו נעניק ייעוץ וליווי משפטי מקיף ללא עלות.

משרדנו מסייע ללא תמורה לניצולי שואה כדבר שבשגרה, ובפרט בעניין הקלות חדשות במיסוי ניצולי שואה – יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

כתבות קשורות