התפטרות מחמת נסיבות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו

התפטרות מחמת נסיבות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו

עובד המבקש להוכיח זכאותו לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים (התפטרות מחמת נסיבות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו), צריך לעמוד בשלושה תנאים:

 תנאי ראשון – “נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו”. לדוגמה: עובד שהועסק במשך כל תקופת עבודתו תוך פגיעה בזכויות קוגנטיות, אפילו אם הסכים לכך. בנסיבות שכאלה אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו, אף אם לא כרוכה בכך “הרעה מוחשית” בתנאי העסקתו, ויש לראות סיטואציה זו כעונה על דרישת הסעיף.

בהקשר זה קבע בית הדין לעבודה כך:

“גם אם במהלך תקופת העבודה לא שולמו לעובד זכויותיו מכוח החוק, הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה והעובד לא העלה טענה בעניין זה, בין בשל אי ידיעה על זכויותיו ובין מכל סיבה אחרת, כגון חשש לאבד את מקום עבודתו, העובד אינו חייב להמשיך להשלים עם התנהלות זו של המעביד, וזכותו להתפטר על פי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, גם אם לא חלו שינוי או הרעה בסמוך למועד התפטרותו מעבודה. התנהלות המעביד, אי כיבוד זכויותיו של העובד, מהווה ‘נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו עובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו'”.

תנאי שני – על העובד להוכיח כי התפטר בשל כך ולא מטעם אחר, דהיינו, עליו להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין ההרעה או הנסיבות הללו.

תנאי שלישי – על העובד להוכיח כי נתן התראה סבירה למעסיק על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההרעה או את הנסיבות ככל שהיא ניתנת לתיקון.

לתנאי השלישי קיים חריג, לפיו אי מתן התראה לא ישלול את הזכות לתשלום פיצויי פיטורים כאשר ברור כי המעסיק אינו יכול או אינו מתכוון לפעול לתיקון ההרעה המוחשית או הנסיבות, או במקרים בהם תנאי עבודתו של העובד נחותים מתנאי העבודה על פי הוראות החוק במידה ניכרת.

“במקרה שבו הסיכוי שההרעה המוחשית בתנאי העבודה תבוטל הוא מזערי, לא מוטלת על העובד חובת להתרות בפני המעסיק על כוונתו להתפטר”, קבע בדית הדין לעבודה. 

בית הדין לעבודה קבע כי ככל שהפגיעה בזכויותיו של העובד חמורה יותר, ופרושה על פני תקופה ארוכה יותר, כך תגבר ותתחזק ההנחה שבחוק כי אין לדרוש ממנו להמשיך להיות מועסק באותם התנאים.

התפטרות בנסיבות כאמור, תזכה את העובד בתנאים וזכויות כאילו פוטר מעבודתו. ייעוץ משפטי וליווי מקצועי בנוגע להתפטרות בדין מפוטר בשל הנסיבות לעיל, מצריך עורך דין דיני עבודה בעל ניסיון משפטי רב בהתמודדות בדיני עבודה, שכן התפטרות תוך עמידה בסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים דורשת מיומנות בסיום יחסי עבודה ובקיאות בפסיקה ובחקיקה העדכנית בדיני עבודה.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  –  ייצוג עובדים בהליכי סיום העסקה

משרד עורכי דין רועי סבג מלווה משפטית עובדים בעת סיום עבודתם עד לקבלת כל זכויותיהם. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות.

זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה בחיפה, אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

 

כתבות קשורות