יציאה למילואים מאריכה את תקופת ההודעה המוקדמת

עורך דין רועי סבג לענייני עבודה

אנו נשאלים פעמים רבות מאת משרתי מילואים, מה קורה בסיטואציה הבאה:

פלוני מוזמן לשיחת שימוע במקום עבודה. ביום ב’ נערך השימוע; ביום ד’ המעסיק מוסר לפלוני מכתב פיטורים ותקופת הודעה מוקדמת של חודש מתחילה להיספר; ביום שישי הוא מתחיל שבוע מילואים.

פלוני ניגש למשרדנו ושואל, מה לגבי ההודעה המוקדמת, ובכלל זה האם יש חפיפה בין תקופת הודעה המוקדמת לבין תקופת המילואים.

לנוחיות משרתי המילואים – להלן סקירה משפטית בנושא. לתשומת לבכם: המידע המופיע בטור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה תחליף לטיפול משפטי מקצועי פרטני.

חל איסור לפטר עובד בשירות מילואים, אלא בהיתר מאת משרד העבודה והרווחה

סעיף 41א(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש”ט-1949, קובע את האיסור לפיטורי עובד בשירות מילואים, ללא קבלת היתר מאת משרד העבודה והרווחה:

“לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולענין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים;

לא תיתן הועדה היתר לפי סעיף זה, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק אם הוכיח בעל המפעל כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים; הועדה תיתן את החלטתה, ככל הניתן, לאחר שתובא לפניה תגובת העובד”.

 אין חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לבין תקופת המילואים (שארכה מעל יומיים)

סעיף 41א(ג) לחוק חיילים משוחררים קובע כי חל איסור לבצע חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת תקופת ההגנה של 30 הימים. כלומר, לא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת תקופת מילואים ועם 30 הימים לאחר שירות המילואים (כשהשירות הוא מעל יומיים רצופים).

לכן, במקרה של פלוני, על המעסיק להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת במשך תקופת המילואים.

להלן נוסח סעיף 41א(ג):

“במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות המפורטות סעיף 41א(ב)”.

הארכת תקופת ההודעה המוקדמת ובנוסף הגנה של 30 ימים

מהסעיפים לעיל ניכר כי פלוני זכאי לתוספת של ימי ההודעה המוקדמת (שחפפו עם ימי המילואים) ובנוסף לכך הוא זכאי להגנה של 30 ימים. 

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  –  ייצוג עובדים ומעסיקים כאחד

עורך הדין רועי סבג ייצג את עובדים כמו גם מעסיקים בתיקי דיני עבודה מורכבים וקשים בכל הנושאים הקשורים לדיני עבודה. הניסיון המשפטי שצבר מעניק למשרד עורכי דין רועי סבג יתרון משמעותי בייצוג בבתי הדין לעבודה, שכן עורך הדין רועי סבג מכיר לעומק את המערכות, החשיבה ודרכי הפעולה בתביעות דיני עבודה  והוא ידע למנף ידע וניסיון זה. 

משרד עורכי דין רועי סבג מוביל בתביעות דיני עבודה . משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות.

 אם אתם זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה בחיפה, אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

 

כתבות קשורות