לכמה זמן אפשר לצאת לחופשת לידה?

חופשת הלידה

בטור זה ריכזנו את השאלות המרכזיות בנוגע למשך חופשת הלידה, לרבות התשובה לשאלה – לכמה זמן אפשר לצאת לחופשת לידה

לכמה זמן ניתן לצאת לחופשת לידה?

בהתאם סעיף 6(ב) לחוק עבודת נשים עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת הלידה במשך 12 חודשי עבודה, זכאית לצאת לחופשת לידה במשך 26 שבועות (כ-6 חודשים).

העובדת רשאית להקדים את צאתה לחופשת לידה כך שתצא לחופשה עד שבעה שבועות לפני יום הלידה המשוער ותשלים את יתרת הזכאות לאחר הלידה.

עובדת שעבדה אצל המעסיק – לפני צאתה לחופשת הלידה – פחות מ-12 חודשים, תהיה זכאית לצאת לחופשת לידה של 15 שבועות בלבד.

תקופת הלידה וההורות של עובדת כאמור היא חמישה עשר שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

גם במקרה זה, העובדת רשאית להקדים את צאתה לחופשת לידה כך שתצא לחופשה עד שבעה שבועות לפני יום הלידה המשוער ותשלים את יתרת הזכאות לאחר הלידה.

האם עובדת יכולה להאריך את חופשת הלידה, מעבר ל-15/26 שבועות?

בהתאם לסעיף 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים, עובדת רשאית להאריך את חופשת הלידה בתקופה הבאה: 1/4 ממספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעסיק, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום הלידה. חלק של חודש לא יבוא במנין האמור.

יחד עם זאת, ממספר החודשים שתהיה העובדת רשאית להיעדר בהתאם להרחבת החל”ת כאמור, יופחתו מספר השבועות שבהם עלתה תקופת הלידה וההורות שנוצלה על ידי העובדת מעל 15 שבועות.

למשל, עובדת שעבדה אצל מעסיק במשך שנתיים, זכאית להאריך את חופשת הלידה בחצי שנה נוספת. אולם מדובר בהארכה של 6 חודשים מ-15 השבועות ולא מ-26 השבועות.

במילים פשוטות העובדת תהיה זכאית להיעדר לכל היותר, במשך 6 חודשים ו-15 שבועות.

האם התקופה המוארכת של חופשת הלידה היא בתשלום?

דין היעדרותה של העובדת מעבודתה מכוח הארכת המועד כאמור בסעיף7(ד)(1) לחוק עבודת נשים –   כדין חופשה ללא תשלום וזמן העדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בותק.

האם ניתן לפטר עובדת בתקופה המוארכת של חופשת הלידה (חל”ת)?

בסעיף 9(ג1ג)(2) לחוק עבודת נשים נקבע כי מעסיק לא יפטר עובד בימי היעדרותה בחל”ת לפי סעיף (ד)(1) לחוק או במשך תקופה של 60 ימים לאחר תום היעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מטעם הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה.

האמור בטור זה, אינו בא להחליף ייעוץ משפטי.

רועי סבג – עו”ד לדיני עבודה

משרדנו  מוביל בתביעות דיני עבודה ובייצוג עובדים ומעסיקים. המשרד מייצג את לקוחותיו בבתי הדין בכל רחבי הארת.

אם אתם עובדים או מעסיקים הזקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין בדיני עבודה, אנא צרו קשר עם משרדנו בטלפון  04-625-0000.

כתבות קשורות