מהן הזכויות של נהגי אוטובוס ומיניבוס לפי צו הרחבה בענף ההסעות?

הזכויות של נהגי אוטובוס ומיניבוס לפי צו הרחבה בענף ההסעות

מהן הזכויות של נהגי אוטובוס ומיניבוס לפי צו הרחבה בענף ההסעות?

רבים מעובדי ענף ההסעות וביניהם נהגי אוטובוס ומיניבוס אינם מודעים לזכויותיהם מכוח צו ההרחבה בענף ההסעות, ופעמים רבות לא מוודאים שמעסיקיהם משלמים להם את זכויותיהם עפ”י דין.

במאמר זה נפרט בקצרה את זכויות הנהגים מכוח צו ההרחבה בענף ההסעות. 

צו הרחבה בענף ההסעות

ביום 1.7.2018 נכנס לתוקף צו ההרחבה בענף ההסעות המסדיר את תנאי השכר של עשרות אלפי נהגים בענף ההסעות. צו ההרחבה מעניק לנהגים זכויות רבות אשר את חלקן נפרט בקצרה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו – רועי סבג, משרד עורכי דין לדיני עבודה.

שכר מינימום בהתאם לצו ההרחבה

בפרק ג’ לצו ההרחבה נקבע שנהג אוטובוס עם ותק בחברה של עד 3 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 112.47% משכר מינימום. לדוגמה: אם שכר המינימום במשק הוא 29.12 ש”ח אז נהג אוטובוס יהיה זכאי בשלוש השנים הראשונות לעבודתו לשכר של 32.7 ש”ח.

בהמשך נקבע שעובד עם ותק של 3-6 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור של 114.63% משכר מינימום כפי שיהיה מעת לעת. לגבי עובד עם ותק מעל 6 שנים נקבע כי הנהג יהיה יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 116.79% משכר מינימום.

קביעות דומות יש בצו ההרחבה גם לגבי נהגי מיניבוס ולנהגי אצ”ז (אוטובוס ציבורי זעיר),  בחלוקה לתקופות וותק במקום העבודה.

קרן השתלמות

נהגים יהיו זכאים לאחר 48 חודשי עבודה בחברה, להפקדות לקרן השתלמות בגובה 5% על חשבון המעסיק.

אש”ל

בהתאם לסעיף 129 לצו ההרחבה, נהג זכאי לקצובת אש”ל בגין יום עבודה בסך 15 ש”ח, ובלבד שעבד באותו היום לפחות 7 שעות במצטבר. האמור בסעיף זה לא חל על עבודת תיירות חוץ.

חופשת אבל

נהג המקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות), יהיה זכאי לתשלום שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם מחמת אבלות, ולא יותר משבעה ימים קלנדריים.

מענק רבעוני

כל חברה תעניק לנהגיה מידי רבעון מענק רבעוני של 500 ₪ לנהגי אוטובוס ומיניבוס ומענק רבעוני של 250 ₪ לנהגי אוטובוס ציבורי זעיר, בהתאם לקריטריונים המפורטים בצו ההרחבה.

תוספת מעלון

נהג בחברה המבצע הזמנת עבודה המחייבת שימוש במעלון, יהיה זכאי לתוספת חודשית בגין ביצוע נסיעה עם מעלון, בהתאם לתנאים המפורטים בצו ההרחבה בענף ההסעות.

תיירות חוץ – כללי תשלום

בצו ההרחבה מפורטים תנאים מיטיבים לתשלום שכר לעובד שעובד בתיירות חוץ.

זכויות אחרות

בצו ההרחבה ישנן זכויות נוספות שמטיבות עם הנהגים ובעלות שווי כספי רב לעובדים. לפרטים נוספים מוזמנים לחייג למשרדנו.

 רועי סבג, עורך דין דיני עבודה

עורך דין רועי סבג מתמחה בתביעות של נהגים וחברות הסעות בבתי הדין לעבודה בחיפה ובכל רחבי הארץ. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות.

זקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין דיני עבודה – אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

 

כתבות קשורות