מעסיקים, עובד גנב מכם כספים? דעו את זכויותיכם

דיני עבודה

מעסיקים, עובד גנב מכם כספים? דעו את זכויותיכם

משרדנו מייצג מעסיקים אשר “תפסו” עובד במעילה או גניבה במקום העבודה.

נטל ההוכחה

על פי הפסיקה, כאשר צד בהליך אזרחי מבקש להוכיח, מעשים בעלי אופי פלילי, עליו לעשות זאת באמצעות ראיות בעלות משקל רב יותר ממה שדרוש בהליכים אזרחיים. כלומר, במקרים מעין אלו דרושה מידת הוכחה מוגברת ולא די בהוכחה במאזן הסתברויות כנדרש במשפט האזרחי.

כך, כאשר יבקש מעסיק להוכיח גניבה שביצע עובד, יוטל עליו נטל הוכחה מוגבר מהדרוש בהליך אזרחי רגיל.

שלילת פיצויי פיטורים

למעסיקים אשר גילו כי עובד שלהם גנב מהם כספים, שמורה הזכות לפנות לבית הדין לעבודה. תביעות רבות מוגשות לבית הדין לעבודה בטענה כי מעשיו של העובד עולים כדי עבירות פליליות חמורות וכי יש במעשים אלה הפרה חמורה של חובת האמון שבה חב הנתבע כלפי מעסיקתו. מכוח זאת עותרים המעסיקים לשלילת פיצויי הפיטורים של העובד ולהשבת רכיב הפיצויים שנצבר לטובתו בקרן התגמולים.  שלילת פיצויי פיטורים חלקית או מלאה מוסדרת בסעיפים 16-18 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג – 1963.

השיקולים בשלילת פיצויי פיטורים

הפסיקה הוסיפה שיקולים מנחים בעניין. בין היתר, נקבע כי שיקולים לחומרה יהיו חומרת המעשים בגינם פוטר העובד; הנזק שנגרם למעביד או שעלול היה להיגרם לו עקב כך, היקפו והשלכותיו; משך הזמן ומספר הפעמים שביצע העובד את מעשיו החמורים; תקופת עבודתו של העובד, מעמדו ותפקידו ומידת האמון הנובעת הימנו; הפרת האמון – המוּעצמת כשמדובר ביחסי עבודה ממושכים, בתפקיד בכיר, או בתפקיד אמון; השפעת התנהגותו של העובד והמעשים בגינם פוטר, על עובדים אחרים ועל יחסי העבודה במקום העבודה והיקף ההרתעה בנסיבות המקרה; שיקולים לקולא יהיו אופן ביצוע העבודה במהלך תקופת עבודתו של העובד ותרומתו למעביד; משך תקופת העבודה, וכפועל יוצא הימנה – עוצמת הפגיעה הצפויה בעובד ובמשפחתו, כתוצאה משלילת פיצויי הפיטורים, במלואם או בחלקם, בשים לב לסכום שיוותר בידיו למחייה; נסיבותיו האישיות של העובד, לרבות גילו, מצבו המשפחתי, מצב בריאותו ויכולת ההשתכרות העתידית שלו.

את עקרונות אלו יש ליישם על נסיבות כל מקרה ומקרה בכדי לקבוע האם התוצאה הראויה היא שלילה מוחלטת של פיצויי הפיטורים או שלילה חלקית.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג  – תביעות של מעסיקים נגד עובדים שגנבו או מעלו

עורך הדין רועי סבג ייצג את המעסיקים הגדולים והמובילים ביותר במשק בתיקי דיני עבודה מורכבים וקשים. הניסיון המשפטי שצבר מעניק למשרד עורכי דין רועי סבג יתרון משמעותי בייצוג מעסיקים בתביעות נגד עובדים שמעלו בכספי המעסיק, שכן עורך הדין רועי סבג מכיר לעומק את המערכות, החשיבה ודרכי הפעולה בתביעות דיני עבודה מצד מעסיקים והוא ידע למנף ידע וניסיון זה.

משרד עורכי דין דיני עבודה רועי סבג מוביל בתביעות דיני עבודה ובייצוג מעסיקים. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות.

מעסיקים, עובד גנב מכם כספים? אם אתם מעסיקים הזקוקים לייעוץ משפטי, אנא צרו עם משרדנו קשר בטלפון  04-625-0000.

כתבות קשורות