תביעת אובדן תשואה לקרן הפנסיה

תביעת אובדן תשואה לקרן הפנסיה

 

רועי סבג, משרד עורכי דין בעל מיומנות רבה בייצוג עובדים ומעסיקים בהליכים משפטיים להפקדות לקרן הפנסיה, לרבות בתביעות על אובדן תשואה לקרן הפנסיה.

הלכה היא שעובד אינו חסר אונים כנגד מעסיק אשר מזניח את חובותיו כלפי קרן הפנסיה ואינו מעביר אליה כהלכה תשלומים שהוא מחויב לעשות, והוא יכול כמפורט במאמר זה להגיש תביעת אובדן תשואה לקרן הפנסיה.

בנסיבות אלו רשאי העובד להגיש לעתור לבית הדין לעבודה ולתבוע כי יועברו התשלומים ישירות לקרן הפנסיה. אם אין אפשרות להעברת התשלומים רטרואקטיבית ישירות לקרן הפנסיה, עומדת לפני העובד האפשרות להוכיח את הנזק שנגרם לו עקב אי העברת התשלומים. אם הביא את ההוכחה הנדרשת, יפסוק לו ביה”ד את המגיע לו לפי מה שהוכח בפניו.

כלומר, תרופתו של עובד שלא הופרשו עבורו מלוא הסכומים לקרן פנסיה, היא אחת משלוש. “דרך המלך” הינה הפרשות הסכומים לקרן (באופן שיקים את זכויותיו הביטוחיות או הקיצבתיות). רק אם דרך זו אינה אפשרית, תרופתו החלופית היא אחת משתיים: אם יוכיח את נזקו (לדוגמה באמצעות חוות דעת אקטוארית המתבססת על הוראות תקנון קרן הפנסיה), יהיה זכאי לפיצוי בשיעור היוון הקצבה שהפסיד. אם העובד לא הוכיח את נזקו הוא יקבל לידיו רק פיצוי בשיעור ההפרשות שלא העביר המעסיק לקרן הפנסיה.

הנה כי כן, ה”נזק” שנגרם עקב אי העברת התשלומים אינו בהכרח אותו הסכום שהיה על המעסיק לשלם לקופת הגמל.

אובדן תשואה – חוות דעת אקטוארית

בית הדין לעבודה לא יפסוק פיצוי בגין שנזק שנגרם לעובד עקב אי העברת התשלומים על ידי המעסיק לקופת לקרן הפנסיה (כנזק שנגרם לו בגמלתו בתקופת קצבת הזקנה), אם לא צירף העובד חוות דעת של אקטואר לתביעתו.

לכן כדי שבית הדין לעבודה יפסוק פיצוי בגין הנזק שנגרם לעובד (אובדן תשואה) עקב אי הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה, עליו לצורף חוות דעת של אקטואר לתביעתו וזאת על אף שמדובר, מטבע הדברים, בהכבדה כספית ממשית על התובע.  

רועי סבג – עו”ד לדיני עבודה

משרד עורכי דין רועי סבג מוביל בתביעות דיני עבודה ובייצוג עובדים ומעסיקים, לרבות בתביעות הנוגעות לקופות גמל. משרדנו מייצג את לקוחותיו במסירות רבה ודואג להם במקצועיות ויעילות.

אם אתם מעסיקים הזקוקים לייעוץ משפטי ולעורך דין בדיני עבודה, אנא צרו קשר עם משרדנו בטלפון  04-625-0000.

מקור: ע”ע (עבודה ארצי) 562/06 ד”ר גד פרידמן – משרד הביטחון מדינת ישראל (נבו 14.10.2007); ס”ע (אזורי י-ם) 21004-09-10 דליה עובדיה – המועצה המקומית מעלה אפרים (נבו 05.06.2014).

 

כתבות קשורות